Dutch with c4 & Nc3 A85
HD 5  

Haluk Beyenal
Hugh S. Myers

Montana Open 2004 (1)
Boseman, 2004.04.17


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4. Bg5 Be7 5. Qd2 O-O 6. Nf3 d5 7. g3 c6 8. e3 Nbd7 9. Bd3 Qe8 10. Qc2 Ne4 11. Bf4 b6 12. cxd5 cxd5 13. Nb5 Bb4+ 14. Ke2 Qh5 15. Rad1 Ba6 16. Nc7 Bxd3+ 17. Qxd3 Ng5 18. Bxg5 1-0 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Hugh S. Myers
B. G. Dennison

Montana Open 2004 (2)
Boseman, 2004.04.17


1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 a6 4. Be2 d6 5. O-O Nf6 6. d3 Be7 7. Qe1 Qb6 8. Kh1 Nbd7 9. Nc3 O-O 10. Bd1 Qc7 11. Ne2 b5 12. Ng3 Bb7 13. Bd2 h6 14. Rc1 Nb6 15. Ba5 Qc6 16. Bxb6 Qxb6 17. f5 e5 18. Be2 a5 19. Rb1 Ng4 20. Bd1 c4 21. h3 Nf6 22. Nh2 cxd3 23. cxd3 Rac8 24. Ng4 Nxg4 25. Bxg4 Rc2 26. Bd1 Rc7 27. Nh5 f6 28. Qg3 Bd8 29. Bb3+ Kh8 30. Be6 Bc6 31. Rbc1 Qb7 32. Qe3 Be8 33. Ng3 Bf7 34. Rxc7 Bxc7 35. Bxf7 Rxf7 36. Rc1 Bb6 37. Qe2 Rc7 38. Qd1 Rd7 39. Qh5 Rd8 40. Qg6 Kg8 41. Nh5 Qf7 42. Qxf7+ Kxf7 43. Rc6 g6 44. Rxb6 gxh5 45. Rxb5 Ra8 46. Rb7+ Kg8 47. Rd7 Ra6 48. Rc7 a4 49. Kg1 Rb6 50. Rc2 h4 51. Kf2 h5 52. g3 Kg7 53. Kf3 Rb5 54. g4 d5 55. gxh5 Kh6 56. Kg4 dxe4 57. dxe4 Rb4 58. Re2 Rd4 59. Kxh4 Rd3 60. Rg2 Re3 61. Rg6+ Kh7 62. Rxf6 Rxe4+ 63. Kg5 Re2 64. Rg6 Rg2+ 65. Kf6 Rxb2 66. Kxe5 Rxa2 67. Ra6 a3 68. f6 Re2+ 69. Kd4 a2 70. Kd3 Rh2 71. Ra7+ Kg8 72. Ke4 Rxh3 73. Rxa2 Rxh5 74. Rf2 Rh4+ 75. Ke5 Rh5+ 76. Rf5 Rxf5+ 77. Kxf5 Kf7 1/2-1/2 

Scandinavian: Icelandic gambit B01
SD 3  

Stephen Fusseliman
Hugh S. Myers

Montana Open 2004 (3)
Boseman, 2004.04.17


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nc3 Nc6 6. b3 Qe7 7. Qe2 Nd4 8. Qe5 Nc2+ 9. Kd1 Bg4+ 10. Kxc2 Qxe5 11. h3 Bf5+ 12. d3 Qe1 13. Nf3 Qxf2+ 14. Bd2 O-O-O 15. Nd1 Qc5 16. b4 Qxc4+ 17. Bc3 Bxd3+ 18. Bxd3 Qxd3+ 19. Kb2 Ne4 20. Rc1 f6 21. a3 Ng3 22. Nf2 Qg6 23. Rhe1 Bd6 24. Rc2 Rhe8 25. b5 Rxe1 26. Nxe1 Ne4 27. Nxe4 Qxe4 28. Nf3 Bxa3+ 29. Kb3 Bf8 30. Ra2 Qd3 31. Kb2 Qxb5+ 32. Kc2 a6 33. Nd4 Qc4 34. Ra5 Rxd4 0-1 

Alekhine's defence: Scandinavian variation B02
AL 10  

Hugh S. Myers
Gordon R. Shuck

Montana Open 2004 (4)
Boseman, 2004.04.18


1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nxd5 4. Nf3 Bg4 5. Be2 Nc6 6. h3 Nxc3 7. bxc3 Bh5 8. O-O e6 9. Bb2 Be7 10. d4 O-O 11. Ne5 Bxe2 12. Qxe2 Nxe5 13. Qxe5 Bf6 14. Qe2 Qd6 15. Rad1 Rfe8 16. Rfe1 Rad8 17. d5 exd5 18. Qxe8+ Rxe8 19. Rxe8+ Qf8 20. Rxf8+ 1-0 

Scandinavian defense B01
SD 3  

Stephen P. Brendemihl
Hugh S. Myers

Montana Open 2004 (5)
Boseman, 2004.04.18


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Bg4 4. Bb5+ Nbd7 5. c4 a6 6. Ba4 e6 7. dxe6 Bxe6 8. O-O Bxc4 9. Re1+ Be7 10. Nc3 O-O 11. Bc2 Nc5 12. d4 Ne6 13. b3 Bd5 14. Nxd5 Nxd5 15. Bf5 Ng5 16. Nxg5 Bxg5 17. Qg4 Bxc1 18. Raxc1 Nf6 19. Qf3 c6 20. Rcd1 Re8 1/2-1/2


Game(s) in PGN