Dutch (with c4 & Nc3) A85/02
HD 5  

Taylor John Q (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (01)
Boise (ID), 1991.??.??


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 4. b4 Bg7 5. Bb2 O-O 6. a4 c6 7. Nf3 d5 8. c5 b6 9. e3 bxc5 10. bxc5 Qa5 11. Bd3 Ne4 12. Qb3 Ba6 13. Bxa6 Qxa6 14. Nxd5 cxd5 15. Qxd5+ e6 16. Qxa8 Nc6 17. Qxf8+ Kxf8 18. Ra3 Qa5+ 19. Ke2 Qb4 20. Rb1 Qc4+ 21. Rd3 Qc2+ 22. Nd2 Nxd2 23. Rxd2 Qxb1 24. h4 Qe4 25. g3 Qg4+ 26. Kd3 h6 27. Kc4 a6 28. Bc3 Bf6 29. Rb2 Bd8 30. a5 Qe4 31. Bd2 e5 32. f3 Qxf3 33. e4 Qxe4 34. Bxh6+ Kg8 35. Bg5 Qxd4+ 36. Kb3 Bxa5 37. Kc2 Qc3+ 38. Kb1 Nb4 0-1 

Sicilian: closed B23/01
SI 44  

Myers, Hugh S. (ID)
Kennedy Joseph J (ID)

Boise Club Championship (02)
Boise (ID), 1991.??.??


1. e4 c5 2. Nc3 b6 3. f4 Bb7 4. Nf3 e6 5. d3 d5 6. e5 Be7 7. Qe2 Nh6 8. Bd2 Nc6 9. a3 O-O 10. O-O-O Nf5 11. Qf2 b5 12. g4 Nfd4 13. Bg2 a5 14. Ne2 Nxe2+ 15. Qxe2 a4 16. f5 b4 17. f6 gxf6 18. Bh6 Qa5 19. Qd2 Rfc8 20. exf6 Bxf6 21. Bg5 Bh8 22. Bh6 Qd8 23. Rhf1 Qf6 24. Qg5+ Qxg5+ 25. Nxg5 Nd8 26. Rde1 Rc6 27. h4 Rb6 28. Rxe6 Nxe6 29. Nxf7 bxa3 30. Nxh8 axb2+ 0-1 

Scandinavian gambit B01/01
SD 3  

Barrus James (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (03)
Boise (ID), 1991.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. dxc6 Nxc6 5. Nf3 e5 6. Be2 Be7 7. O-O O-O 8. b3 e4 9. Ne1 Bd6 10. Bb2 Qe7 11. f3 Bc5+ 12. Kh1 Rd8 13. d3 exd3 14. Bxd3 Nb4 15. Qe2 Nxd3 16. Qxe7 Bxe7 17. Nxd3 Rxd3 18. Nc3 Bf5 19. Rad1 Rad8 20. Rxd3 Rxd3 21. g4 Bg6 22. Rf2 Bc5 23. Rf1 Bd4 24. Rc1 Rxf3 0-1 

Caro-Kann defence B10/01
CK 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Gosvenor William (ID)

Boise Club Championship (04)
Boise (ID), 1991.??.??


1. e4 c6 2. f4 d5 3. e5 Bf5 4. d4 e6 5. Nf3 h6 6. Nc3 Nd7 7. Be2 Qc7 8. Be3 Be7 9. h3 Nb6 10. Bd3 Bxd3 11. Qxd3 Bb4 12. a3 Be7 13. b3 O-O-O 14. O-O Bf8 15. Nd2 Ne7 16. b4 Nf5 17. Bf2 g5 18. g4 Ng7 19. Bg3 gxf4 20. Rxf4 h5 21. Raf1 Rd7 22. Kg2 hxg4 23. hxg4 Ne8 24. Qf3 Bh6 25. Rh1 Bg7 26. Rxh8 Bxh8 27. Nb3 f6 28. Nc5 Rf7 29. Nxe6 Qe7 30. Nc5 Bg7 31. Bh4 Rf8 32. exf6 Bxf6 33. Bxf6 Rxf6 34. Rxf6 Qxf6 35. Qxf6 Nxf6 36. Kg3 Nc4 37. Kf4 Nxa3 38. Kf5 Ne8 39. Ke6 Nxc2 40. Ke7 Ng7 41. g5 Nxd4 42. g6 b6 43. Nd3 Nde6 44. Ne5 d4 45. Ne4 c5 46. bxc5 bxc5 47. Nxc5 Nf4 48. Kf7 Ngh5 49. Nc6 Nd5 50. Nxa7+ Kb8 51. Nc6+ Kc7 52. Nxd4 Kd6 53. Nce6 Ke5 54. Nf3+ Kf5 55. Ng7+ Nxg7 56. Kxg7 Nf4 57. Nd4+ 1/2-1/2 

Vienna game C25/01
VG 4  

Henderson Michael (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (05)
Boise (ID), 1991.??.??


1. e4 e5 2. Nc3 d6 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bd7 5. d4 exd4 6. Nxd4 Nf6 7. Be3 Qe7 8. Bd3 g6 9. Qd2 Bg7 10. O-O-O c5 11. Ndb5 Na6 12. Bg5 O-O 13. Nd5 Qd8 14. Nxd6 Be6 15. Nxb7 1-0 

King's pawn opening B00/01
Unknown  

Myers, Hugh S. (ID)
Tillman Travis (ID)

Boise Club Championship (06)
Boise (ID), 1991.??.??


1. e4 1-0


Game(s) in PGN