Scandinavian (centre counter) defence B01
SD 1-16  

Barrett, Isaac (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Blizzard Challenge (1)
Boise (ID), 1997.12.06


1. e4 d5 2. f3 dxe4 3. fxe4 e5 4. Qh5 Nc6 5. Bc4 Qf6 6. Nf3 g6 7. Qg5 Bg7 8. Rf1 h6 9. Qg3 Qe7 10. c3 Nf6 11. d3 Bd7 12. Na3 O-O-O 13. Qf2 Ng4 14. Qg1 f5 15. h3 fxe4 16. dxe4 Nf6 17. Nb5 b6 18. a4 a6 19. Na3 Nb8 20. Nc2 Nxe4 21. Qe3 Ng3 22. Rf2 Nf5 23. Qd3 e4 24. Bxa6+ Nxa6 25. Qxa6+ Kb8 26. Ng1 e3 27. Rf3 Bc6 28. a5 Qd6 29. Bxe3 Nxe3 30. Nxe3 Qd2+ 31. Kf1 Bxf3 32. axb6 Bxg2+ 33. Nxg2 Rhf8+ 34. Nf3 Rxf3+ 35. Kg1 Qf2+ 36. Kh1 Rxh3+ 0-1











 

KGA: Abbazia defence (classical defence, modern defence) C36
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Henderson, Mike (ID)

Boise Blizzard Challenge (2)
Boise (ID), 1997.12.06


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 d5 4. e5 g5 5. d4 g4 6. Bxf4 gxf3 7. Qxf3 Be6 8. Bd3 Nc6 9. c3 Qd7 10. O-O O-O-O 11. Bb5 Nge7 12. Nd2 h5 13. h3 Bh6 14. Nb3 Rdg8 15. Nc5 Qd8 16. Nxe6 fxe6 17. Bxh6 Rxh6 18. Qf7 Nf5 19. Rxf5 exf5 20. Qxf5+ Qd7 21. Rf1 Qxf5 22. Rxf5 Rhg6 23. Bf1 Rg5 24. Rf6 Kd7 25. Bb5 Rxg2+ 0-1











 

Scandinavian defence B01/03
SD 3  

Roland, Jeffrey T. (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Blizzard Challenge (3)
Boise (ID), 1997.12.06


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 5. c4 e6 6. Bg5 Bb4+ 7. Nc3 O-O 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 exd5 10. c5 Re8+ 11. Nge2 Bxc3+ 12. bxc3 Qe7 13. Bxf6 Qxf6 14. O-O Nc6 15. Rab1 Na5 16. Rfe1 b6 17. Ng3 Nc4 18. Qf5 Qxf5 19. Nxf5 Kf8 20. Kf2 Rxe1 21. Rxe1 1/2-1/2











 

Scandinavian (centre counter) defence B01
SD 1-16  

Myers, Hugh S. (ID)
Smit, Paul (ID)

Boise Blizzard Challenge (4)
Boise (ID), 1997.12.06


1. e4 d5 2. e5 Bf5 3. d4 e6 4. Nf3 Ne7 5. Be2 h6 6. O-O c6 7. c3 Nd7 8. b4 a6 9. a4 g5 10. Nbd2 g4 11. Nh4 h5 12. f3 Bh6 13. fxg4 hxg4 14. Bxg4 Bxd2 15. Bxd2 Rxh4 16. Bxf5 Nxf5 17. g3 Rh7 18. Qf3 Qe7 19. Qd3 Nb6 20. Rxf5 exf5 21. Qxf5 Rg7 22. Rf1 Qe6 23. Qh5 O-O-O 24. Bg5 Rdg8 25. Bf4 Qg4 26. Qxg4+ Rxg4 27. Kg2 Kd7 28. h3 Rxf4 29. Rxf4 Ke8 30. g4 Nc4 31. Kg3 1/2-1/2











 

Dutch A80
HD 1-12  

Hegge, Larry (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Blizzard Challenge (5)
Boise (ID), 1997.12.06


1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4. a3 d5 5. Nc3 Be7 6. e3 c6 7. Ne5 O-O 8. Bd3 Nbd7 9. O-O Nxe5 10. dxe5 Nd7 11. f3 g5 12. Bg3 Bc5 13. Bf2 Nxe5 14. e4 Bxf2+ 15. Rxf2 dxe4 16. fxe4 Ng4 17. Rf3 Qd4+ 18. Kh1 Nf2+ 19. Rxf2 Qxf2 20. Qh5 Qh4 21. Qe2 f4 22. e5 Bd7 23. Ne4 Rad8 24. Rg1 Kh8 25. Nf6 Rf7 26. g3 fxg3 27. Rxg3 c5 28. Be4 Bc6 29. Bxc6 bxc6 30. Qf3 Rd5 31. Qe3 Qf4 32. Rh3 Rxe5 33. Qd3 Qc1+ 1/2-1/2


Game(s) in PGN