Petrov: modern (Steinitz) attack C43
RG 1  

Myers, Hugh
Meyer, Richard

Boise Open (1.3)
Boise, ID, 1981.10.10


1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Bb4+ 4. c3 Ba5 5. Bg5 d6 6. dxe5 h6 7. Bxf6 gxf6 8. exd6 Qxd6 9. Qxd6 cxd6 10. Bb5+ Bd7 11. Bxd7+ Nxd7 12. O-O Nc5 13. b4 Bxb4 14. cxb4 Nxe4 15. Re1 d5 16. Nbd2 f5 17. Nxe4 fxe4 18. Rac1 O-O 19. Nd4 f5 20. Rc7 a5 21. b5 b6 22. Rec1 f4 23. R1c6 Rf7 24. Rxf7 Kxf7 25. Rxb6 e3 26. fxe3 fxe3 27. Kf1 Re8 28. Rxh6 Re4 29. Ne2 Rb4 30. b6 Rb1+ 31. Nc1 Rxc1+ 32. Ke2 d4 33. b7 Rb1 34. Rh8 d3+ 35. Kxd3 Rxb7 36. Rh7+ 1-0 

Sicilian: Kan, 5.Nc3 B43
SI 41-42  

Myers, Hugh
Letterman, John

Boise Open (2.3)
Boise, ID, 1981.10.10


1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7 6. Bd3 Nf6 7. a3 Be7 8. Be3 Nc6 9. O-O Nxd4 10. Bxd4 d6 11. Na4 b5 12. Nb6 Rb8 13. Nxc8 Rxc8 14. a4 Qb7 15. axb5 axb5 16. Ra7 Qc6 17. Qd2 Rb8 18. Rfa1 Kf8 19. R1a6 Qe8 20. e5 dxe5 21. Bxe5 Rd8 22. Kf1 Rd5 23. Bc7 g6 24. Ra8 Bd8 25. Bxd8 Rxd8 26. Rxd8 Qxd8 27. Bxb5 Kg7 28. Qd3 Qc7 29. g3 Rd8 30. Qe2 Qb7 31. Rc6 Rd5 32. c4 Rd8 33. g4 Qb8 34. Kg2 Qf4 35. h3 Rd2 36. Qf3 Qd4 37. Rc7 Qe5 38. b3 Qxc7 0-1 

Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Sutton, Stewart Q. (ID)
Myers, Hugh

Boise Open (3.3)
Boise, ID, 1981.10.11


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Nf3 Bg4 5. c4 Nb6 6. Be2 e6 7. O-O Be7 8. Be3 O-O 9. Nc3 Bxf3 10. Bxf3 c6 11. b3 Bf6 12. Qc2 g6 13. Rad1 Qc7 14. Ne4 Bg7 15. c5 Nd5 16. Nd6 Na6 17. a3 b6 18. Ne4 Rab8 19. b4 Rfd8 20. cxb6 Qxb6 21. Bg5 Rd7 22. Nc5 Nxc5 23. dxc5 Qc7 24. Bc1 Rbd8 25. Bb2 Be5 26. g3 h5 27. Rfe1 Bf6 28. Bxf6 Nxf6 29. Rxd7 Rxd7 30. Rd1 Nd5 31. Be4 Ne7 32. Rd3 Nd5 33. Qd2 Qe5 34. Bg2 Kf8 35. Qh6+ Ke7 36. Qd2 Qa1+ 37. Bf1 Nf6 38. Rxd7+ Nxd7 39. Qd6+ Kd8 40. Qxc6 Qxa3 41. Bb5 Qc1+ 42. Kg2 Qd2 43. Qa8+ Ke7 44. Qxa7 Qe1 45. Qxd7+ 1-0 

Reti: King's Indian attack (Barcza system) A07
RE 22  

Smalec, John
Myers, Hugh

Boise Open (4.3)
Boise, ID, 1981.10.11


1. Nf3 d5 2. g3 e6 3. Bg2 Be7 4. d3 Nf6 5. Bg5 O-O 6. O-O Nbd7 7. Nbd2 Ne8 8. Bxe7 Qxe7 9. Re1 Nd6 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Rxe4 Nf6 13. Re2 b6 14. Ne5 Nd5 1-0


Game(s) in PGN