Dutch: 2.Bg5 variation A80
HD 1-12  

Phillips, Jeff (UT)
Myers, Hugh S. (ID)

Eastern Idaho Open (1)
Idaho Falls (ID), 1997.09.13


1. d4 f5 2. Bg5 Nf6 3. Bxf6 exf6 4. e3 d5 5. Bd3 Nc6 6. Qf3 g6 7. c3 Be6 8. Ne2 Qd7 9. Nf4 Bf7 10. Nd2 O-O-O 11. b4 Ne7 12. Nb3 b6 13. O-O g5 14. Ba6+ Kb8 15. Nd3 Ng6 16. Nbc5 bxc5 17. bxc5 1-0 

English: Anglo-Dutch defence A10/08
HD 14  

Eacker, Barry (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Eastern Idaho Open (2)
Idaho Falls (ID), 1997.09.13


1. c4 f5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 e6 4. g3 Be7 5. Bg2 c6 6. O-O d5 7. cxd5 cxd5 8. d4 Nc6 9. Bf4 O-O 10. Rc1 Bd7 11. Ne5 Rc8 12. Re1 Ne4 13. f3 Nxc3 14. bxc3 g5 15. Bd2 Nxe5 16. dxe5 Rc4 17. e4 Bc6 18. Be3 Qa5 19. exd5 Bxd5 20. Qd2 f4 21. gxf4 gxf4 22. Bd4 Kh8 23. Re2 Bg5 24. Qe1 Rc7 25. Qf2 Bc4 26. Rd2 b5 27. Bxa7 Qxa7 28. Rcc2 Be7 29. Qxa7 Rxa7 30. Kf2 Bc5+ 31. Ke1 Be3 32. Rd1 Rxa2 33. Rxa2 Bxa2 34. Ra1 Bc4 35. Bf1 Rd8 36. Bxc4 Bd2+ 37. Ke2 Bxc3 38. Ra2 bxc4 39. Rc2 Rd3 40. h3 Kg7 41. Ra2 Bxe5 42. Ra4 Re3+ 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Reynolds, Garrett (ID)

Eastern Idaho Open (3)
Idaho Falls (ID), 1997.09.13


1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 d5 4. e5 Nc6 5. Bb5 Bd7 6. Bxc6 Bxc6 7. d3 Qc7 8. O-O O-O-O 9. a4 Ne7 10. Bd2 Ng6 11. Qe1 Qd7 12. Nc3 Be7 13. Kh1 d4 14. Ne4 f5 15. Neg5 Bxg5 16. Nxg5 h6 17. Nf3 Ne7 18. a5 Nd5 19. b3 Qe7 20. Qh4 Qxh4 21. Nxh4 g5 22. fxg5 hxg5 23. Bxg5 Rdg8 24. Nf3 Ne3 25. Bxe3 dxe3 26. Rae1 f4 27. Re2 Rh5 28. c3 Bd5 29. c4 Bc6 30. Rb2 Rgh8 31. h3 Rxh3+ 32. gxh3 Rxh3+ 0-1 

KGA: Cunningham, Bertin gambit C35
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Eastern Idaho Open (4)
Idaho Falls (ID), 1997.09.14


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Bh4+ 5. Kf1 Nh6 6. d4 O-O 7. Bxf4 Ng4 8. g3 Be7 9. Nc3 Nf6 10. Qd2 d5 11. Bxd5 Bh3+ 12. Kg1 c6 13. Bc4 Nh5 14. Rd1 Nxf4 15. Qxf4 g5 16. Qe3 g4 17. Ne5 Bg5 18. Qf2 Qf6 19. Be2 Qxf2+ 20. Kxf2 f5 21. Ke1 Be7 22. exf5 Rxf5 23. Bxg4 Bxg4 24. Nxg4 Bg5 25. h4 Nd7 26. hxg5 Rxg5 27. Ne5 Nxe5 28. dxe5 Rxg3 29. Ne2 Rg5 30. Rg1 Rxg1+ 31. Nxg1 Re8 32. Nf3 Re7 33. Rd6 Kg7 34. Ke2 h5 35. Ke3 h4 36. Ke4 h3 37. Kf5 Rf7+ 38. Ke4 Kf8 39. c4 Ke7 40. c5 Rh7 41. e6 Rh4+ 42. Nxh4 h2 43. Rd7+ Kxe6 0-1 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Gentillion, Randy (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Eastern Idaho Open (5)
Idaho Falls (ID), 1997.09.14


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. Be2 Bxe2 5. Qxe2 Qxd5 6. Nf3 Nc6 7. c4 Qe4 8. Nc3 Qxe2+ 9. Kxe2 O-O-O 10. Rd1 e6 11. Bg5 Be7 12. Ne5 Nxd4+ 13. Kf1 Rhf8 14. Rd2 h6 15. Be3 c5 16. Rad1 Nf5 17. Rxd8+ Rxd8 18. Rxd8+ Kxd8 19. Nxf7+ Kc7 20. Bf4+ Kb6 21. Ne5 g5 22. Bd2 a6 23. f3 Bd6 24. Na4+ Ka7 25. Nd3 b6 26. g3 e5 27. Bc3 Nd7 28. Bd2 Kb7 29. Nc3 Ne7 30. Ne4 Bc7 31. Bc3 Ng6 32. Ndf2 Kc6 33. Ng4 h5 34. Ne3 Bd8 35. Nd5 b5 36. b3 b4 37. Bd2 g4 38. fxg4 hxg4 39. Ng5 Nf6 40. Nf7 Nxd5 41. Nxd8+ Kd7 42. Nb7 Kc6 43. Na5+ Kb6 44. cxd5 Kxa5 45. d6 Nf8 46. Bg5 Nd7 47. Ke2 Kb5 48. Kd3 a5 49. Ke4 c4 50. bxc4+ Kxc4 51. Bd2 a4 52. Kf5 b3 53. axb3+ axb3 54. Bc1 Kc5 55. Kxg4 Kxd6 56. Kf5 Kd5 57. h4 Nc5 58. h5 Nd3 59. Ba3 e4 60. h6 e3 61. h7 e2 62. h8=Q e1=Q 63. Qd8+ Kc4 64. Qc7+ Kd4 65. Qd6+ Kc4 66. Qc6+ Kd4 67. Bd6 Qf1+ 68. Bf4 Qh3+ 69. g4 Qh7+ 70. Kg5 Qg7+ 71. Kf5 Qf7+ 72. Kg5 Qxf4+ 73. Kh5 Qe5+ 74. g5 Nf4+ 75. Kg4 Qe6+ 76. Qxe6 Nxe6 0-1


Game(s) in PGN