Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening A00
VO 15  

Hartwell, T. C. (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (5)
Twin Falls (ID), 1997.??.??


1. Nc3 d5 2. d4 e6 3. Nf3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 f5 6. e3 Nf6 7. c4 c6 8. cxd5 cxd5 9. Bb5+ Bd7 10. Bxd7+ Qxd7 11. Ne5 Qc8 12. O-O O-O 13. Bb2 Nc6 14. c4 Rd8 15. Nxc6 bxc6 16. Qa4 Qd7 1/2-1/2 

KGA: Cunningham defense C35
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Eastern Idaho Open (4)
Idaho Falls (ID), 1997.09.14


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Bh4+ 5. Kf1 Nh6 6. d4 O-O 7. Bxf4 Ng4 8. g3 Be7 9. Nc3 Nf6 10. Qd2 d5 11. Bxd5 Bh3+ 12. Kg1 c6 13. Bc4 Nh5 14. Rd1 Nxf4 15. Qxf4 g5 16. Qe3 g4 17. Ne5 Bg5 18. Qf2 Qf6 19. Be2 Qxf2+ 20. Kxf2 f5 21. Ke1 Be7 22. exf5 Rxf5 23. Bxg4 Bxg4 24. Nxg4 Bg5 25. h4 Nd7 26. hxg5 Rxg5 27. Ne5 Nxe5 28. dxe5 Rxg3 29. Ne2 Rg5 30. Rg1 Rxg1+ 31. Nxg1 Re8 32. Nf3 Re7 33. Rd6 Kg7 34. Ke2 h5 35. Ke3 h4 36. Ke4 h3 37. Kf5 Rf7+ 38. Ke4 Kf8 39. c4 Ke7 40. c5 Rh7 41. e6 Rh4+ 42. Nxh4 h2 43. Rd7+ Kxe6 0-1 

King's pawn opening B00
PU 1-16  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Idaho Open (6.5)
Twin Falls (ID), 1996.??.??


1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 e5 4. d3 Nc6 5. Bg5 Be7 6. Be2 Nd4 7. O-O Nxe2+ 8. Qxe2 Bg4 9. h3 Bh5 10. Qe3 Qd7 11. Nh2 a6 12. f4 h6 13. Bxf6 Bxf6 14. f5 Bg5 15. Qf2 Qd8 16. g4 Bf4 17. Nd5 Bxh2+ 18. Kxh2 c6 19. Ne3 g5 20. gxh5 Qb6 21. Nc4 Qxf2+ 22. Rxf2 O-O-O 23. Nd2 Kc7 24. c4 b6 25. Rc1 a5 26. a3 Rdg8 27. Rg2 Kb7 28. b4 axb4 29. axb4 Ra8 30. Nb3 Ra3 31. Rb1 Rha8 32. c5 dxc5 33. bxc5 b5 34. h4 f6 35. Kh3 Rd8 36. Rd2 Kc7 37. hxg5 hxg5 38. Kg4 Rh8 39. d4 Ra4 40. Ra1 Rxa1 41. Nxa1 Ra8 42. Nb3 Ra3 43. h6 Rxb3 44. h7 1-0 

Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening A00
VO 15  

Hartwell, T. C. (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed State Championship (05)
Twin Falls (ID), 1997.02.17


1. Nc3 d5 2. d4 e6 3. Nf3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 f5 6. e3 Nf6 7. c4 c6 8. cxd5 cxd5 9. Bb5+ Bd7 10. Bxd7+ Qxd7 11. Ne5 Qc8 12. O-O O-O 13. Bb2 Nc6 14. c4 Rd8 15. Nxc6 bxc6 16. Qa4 Qd7 1/2-1/2 

KGA: Cunningham, Euwe defense C35
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Idaho Open ( 4)
Twin Falls (ID), 1999.11.21


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. O-O d6 7. d4 Bg4 8. Bxf4 O-O 9. Be3 h6 10. Be2 Nh7 11. Qe1 Bh5 12. Qg3 Kh8 13. a3 Bg6 14. d5 Ne5 15. Nxe5 dxe5 16. Bg4 Nf6 17. Bf5 Bxf5 18. Rxf5 Nh7 19. Raf1 f6 20. Ne2 c6 21. c4 cxd5 22. cxd5 Rc8 23. Nc3 Bxa3 24. Na4 b5 25. bxa3 bxa4 26. Bxa7 Qa5 27. Qf2 Rc4 28. Bb6 Qc3 29. Rf3 Qc2 30. Qxc2 Rxc2 31. Rd3 Rb2 32. Bc5 Rc8 33. Rc3 Ng5 34. Re1 Rb3 35. Rc4 Rb5 36. h4 Nxe4 37. Rexe4 Rcxc5 38. d6 Rcd5 39. Rcxa4 Rxd6 40. h5 Rbd5 41. Rab4 Kg8 42. a4 Kf7 43. Rb7+ R6d7 44. Reb4 Ke6 45. R7b6+ R5d6 46. a5 Kf5 47. g4+ Kg5 48. Rxd6 Rxd6 49. Rb6 Rd5 50. a6 Ra5 51. Rb7 Rxa6 52. Rxg7+ Kf4 53. Rg6 e4 54. Kf1 Ke3 55. g5 hxg5 56. h6 Kf3 57. Ke1 Ra1+ 58. Kd2 e3+ 59. Kd3 f5 60. Rxg5 Kf4 61. Rg7 Rh1 62. h7 Kf3 63. Rf7 f4 64. Re7 Kf2 65. Kc2 e2 66. Kd2 Kg3 67. Kxe2 Kg4 68. Kf2 Rh2+ 69. Kf1 Kg5 70. Rf7 1/2-1/2 

KGA: Cunningham, Euwe defense C35
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Southern Idaho Open (05)
Twin Falls (ID), 1997.07.20


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Nf6 5. e5 Ne4 6. O-O Bc5+ 7. d4 Be7 8. Bxf4 d5 9. exd6 Nxd6 10. Bb3 O-O 11. Nc3 Bg4 12. Qd2 Nd7 13. Rf2 Nf6 14. Re1 Nf5 15. Be5 Bxf3 16. Rxf3 Nh4 17. Rff1 Ng6 18. Qe2 Nxe5 19. dxe5 Nd7 20. e6 Nc5 21. exf7+ Kh8 22. Qxe7 Nxb3 23. Qxd8 Raxd8 24. axb3 g6 25. Re7 Kg7 26. Rxc7 Rd2 27. Ne4 Re2 28. Nd6 1-0 

Caro-Kann defense B10
CK 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Western Idaho Open (04)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd5 4. d4 Nf6 5. Nc3 Bg4 6. Be2 e6 7. Ne5 Bxe2 8. Qxe2 Qb6 9. Qb5+ Nbd7 10. Nxd7 Nxd7 11. Qxb6 Nxb6 12. O-O Rc8 13. a3 Be7 14. Re1 Nc4 15. b3 Nd6 16. Bb2 O-O 17. Rac1 Bg5 18. Rcd1 Ne4 19. Nxe4 dxe4 20. c3 f5 21. g3 Kf7 22. Kg2 Rfd8 23. f3 exf3+ 24. Kxf3 Bf6 25. c4 b6 26. Re2 g5 27. g4 f4 28. Re4 Rd6 29. Rd2 Rcd8 30. Rd3 1/2-1/2


Game(s) in PGN