Scandinavian (centre counter) defence D00/07
SD 1-16  

Sammons Thomas (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (01)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 d5 2. d3 dxe4 3. d4 Nf6 4. Nc3 e6 5. Be2 Bb4 6. a3 Ba5 7. f3 Nd5 8. Bd2 e3 9. Bxe3 Nxe3 10. Qd2 Nxg2+ 11. Kd1 Bxc3 12. Qxc3 Nf4 13. Bb5+ c6 14. Bc4 O-O 15. Qe3 Qd6 16. Ne2 Nxe2 17. Kxe2 Nd7 18. c3 b5 19. Bb3 e5 20. f4 exf4 21. Qd3 Nf6 22. Rhg1 Bg4+ 23. Kd2 Rae8 24. h3 Bh5 25. Bc2 Bg6 26. Qf3 Bxc2 27. Qg2 Bg6 28. Rab1 c5 29. Kd1 cxd4 30. Kc1 dxc3 31. bxc3 Qxa3+ 32. Kd2 Rd8+ 33. Ke2 Rfe8+ 34. Kf2 Rd2+ 35. Kf1 Rxg2 36. Rxg2 Bxb1 37. Rd2 Qc1+ 38. Kf2 Qxd2+ 0-1 

Sicilian defence B20/01
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Colin Leslie R (ID)

Idaho Closed Championship (02)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. c4 g6 4. Nc3 Bg7 5. Nf3 d6 6. Be2 Nf6 7. O-O O-O 8. h3 Nd7 9. Rb1 Nde5 10. Nh2 Nd4 11. f4 Nec6 12. Bf3 e6 13. Ne2 Qe7 14. a3 Rb8 15. b4 b5 16. bxc5 dxc5 17. cxb5 Nxb5 18. e5 Bd7 19. a4 Nbd4 20. Ba3 Rxb1 21. Qxb1 Rb8 22. Qd1 Rb3 23. Bc1 Rb1 24. Nc3 Ra1 25. Rf2 Nb4 26. Rb2 Qh4 27. Rb1 Bxa4 28. Nxa4 Rxb1 29. Nxc5 Qg3 30. Ne4 Nxf3+ 31. Nxf3 Qxf4 32. Nfd2 Nxd3 33. Nxb1 Qxe4 34. Bd2 Bxe5 35. Qb3 Qd4+ 0-1 

Scandinavian defence B02/08
SD 3  

Peterson Wayne (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (03)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Nc6 6. d4 Bg4 7. c3 O-O-O 8. Be2 e5 9. O-O exd4 10. Nxd4 Bxe2 11. Qxe2 Nxd4 12. Qg4+ f5 13. Qxd4 Qxd4 14. cxd4 Rxd4 15. Be3 Ra4 16. Rfe1 Bd6 17. Red1 Rd8 18. f3 f4 19. Bf2 Re8 20. Rd4 Rxd4 21. Bxd4 Be5 22. Bxe5 Rxe5 23. Kf2 c5 24. Re1 Rxe1 25. Kxe1 Kd7 26. Ke2 Kd6 27. Kd3 Kd5 28. b3 b5 29. Kc3 a5 30. Kd3 h6 31. Kc3 g6 32. Kd3 h5 33. h4 b4 34. Kc2 Kd4 35. Kd2 c4 36. bxc4 Kxc4 37. Kc2 a4 38. Kb2 b3 39. axb3+ axb3 40. Kb1 Kd3 41. Kb2 Ke2 0-1 

Scandinavian: Marshall variation B01/05
SD 3  

Henderson Michael (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (04)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Nf3 Nc6 5. Be2 e6 6. O-O Be7 7. c4 Nb6 8. Nc3 O-O 9. Be3 Bf6 10. Rc1 a6 11. a3 Na5 12. b3 Qe7 13. Ne4 Rd8 14. Nxf6+ gxf6 15. Qc2 Qf8 16. Bd3 Qg7 17. Bf4 e5 18. dxe5 fxe5 19. Bxe5 f6 20. Bg3 Nc6 21. Rfe1 Bg4 22. Be2 Bxf3 23. Bxf3 Nd4 24. Qc3 Rd7 25. c5 Nb5 26. Qe3 Nd5 27. Bxd5+ Rxd5 28. b4 Rad8 29. Qb3 Nd4 30. Qc4 c6 31. Kf1 Kh8 32. Bd6 Nf5 33. Bg3 Nxg3+ 34. hxg3 Qg6 35. Rc3 Qh6 36. Qh4 Rh5 37. Qe4 Rh1+ 38. Ke2 Qd2+ 39. Kf3 Rxe1 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack B21/06
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
McGarvey, James H. (ID)

Idaho Closed Championship (05)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 c5 2. f4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Be2 e6 5. O-O Ne7 6. d4 O-O 7. e5 d6 8. exd6 Qxd6 9. dxc5 Qxc5+ 10. Kh1 Qb6 11. Nc3 Rd8 12. Bd3 Bd7 13. h3 Bc6 14. Qe2 Nd7 15. Rb1 Bxf3 16. Qxf3 Bxc3 17. bxc3 Qxb1 18. Be3 Qxa2 19. Bd4 Nc6 20. Bxg6 fxg6 21. Be3 Qxc2 22. Qg3 Nf8 23. f5 exf5 24. Qf3 Qe4 0-1 

Scandinavian: Kiel variation B01/09
SD 3  

Buckendorf, Glen Jr. (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (06)
Boise (ID), 1989.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. c4 Nb6 5. Nf3 Bg4 6. c5 Nd5 7. Qb3 Bc8 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Bg7 11. Be5 f6 12. Bc4 c6 13. Bxb8 Rxb8 14. Nc3 Be6 15. O-O O-O 16. Rfe1 Bf7 17. Re4 e6 18. Ree1 g4 19. Nd2 f5 20. Ne2 Qg5 21. Bxd5 exd5 22. f4 gxf3 23. Nxf3 Qf6 24. Ne5 Be6 25. Nf4 Rfe8 26. Nh5 Qg5 27. Nxg7 Qxg7 28. Qf3 Kh7 29. Re2 Rg8 30. Rf1 Rbf8 31. Qf4 Bc8 32. Nd3 Re8 33. Ne5 Ref8 34. Rf3 Qg5 35. Nd3 1/2-1/2


Game(s) in PGN