Dutch A80/01
HD 1-12  

Nolan, Christie (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (01)
Boise (ID), 1990.??.??


1. d4 f5 2. Bf4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. e3 d6 6. Bc4 e6 7. Bg5 h6 8. Bxf6 Bxf6 9. O-O d5 10. Bd3 O-O 11. Re1 Qe7 12. Qd2 c6 13. a3 Qg7 14. Ne2 g5 15. c4 g4 16. Ne5 Bxe5 17. dxe5 Qxe5 18. g3 Na6 19. Rad1 Nc5 20. Nf4 Kh7 21. cxd5 exd5 22. Be2 Ne6 23. b4 Ng5 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack, Schofman variation B23/08
SI 44  

Myers, Hugh S. (ID)
Kennedy Joseph J (ID)

Idaho Closed Championship (02)
Boise (ID), 1990.??.??


1. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 Bg7 4. Nf3 Nc6 5. Bc4 d6 6. O-O Nf6 7. d3 O-O 8. Qe1 Na5 9. Bb3 Bg4 10. Nh4 Nxb3 11. axb3 Bd7 12. h3 Bc6 13. Ne2 b5 14. f5 Nd7 15. Qg3 d5 16. exd5 Bxd5 17. fxg6 fxg6 18. Rxf8+ Nxf8 19. Bf4 Bb7 20. Rf1 e5 21. Bg5 Qd6 22. Qe3 Ne6 23. Ng3 Nf4 24. Ne4 Bxe4 25. Qxe4 Rf8 26. Bxf4 exf4 27. c3 b4 28. Qc4+ Kh8 29. Nf3 Rd8 30. Rd1 h6 31. Rd2 Qe7 32. Qe4 Qxe4 33. dxe4 Rxd2 34. Nxd2 bxc3 35. bxc3 Bxc3 36. Nc4 Kg7 37. Kf2 Kf6 38. Ke2 Bd4 39. Kf3 Be5 40. Na5 Bc7 41. Nc6 a5 42. Na7 Ke5 43. Nb5 Bb8 44. Nc3 Kd4 45. Ne2+ Kd3 46. Nxf4+ Bxf4 47. Kxf4 Kd4 48. e5 h5 49. g3 Kd5 50. h4 c4 51. bxc4+ 0-1 

Dutch (with c4 & Nc3) A85/02
HD 5  

Heistand Jack (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed Championship (03)
Boise (ID), 1990.??.??


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Bg5 Bg7 5. e3 O-O 6. Be2 c6 7. d5 Qa5 8. Nf3 Ne4 9. O-O Bxc3 10. bxc3 Nxc3 11. Qd2 Nxe2+ 12. Qxe2 cxd5 13. Bxe7 Re8 14. Bd6 Qa6 15. Bxb8 Rxb8 16. Rfc1 dxc4 17. Rxc4 d5 18. Rc2 Qxe2 19. Rxe2 Bd7 20. Rd2 Bb5 21. Rc1 Rbc8 22. Rb1 Rc5 23. Nd4 a6 24. Nb3 Rc7 25. Rxd5 Bc6 26. Rc5 Ree7 27. Rbc1 Red7 28. Nd4 Rd6 29. h3 Kf7 30. f4 Re7 31. Kf2 Bd5 32. Rc7 Rdd7 33. Rxd7 Rxd7 34. a3 b5 35. Nc6 Kf6 36. Nb4 Be4 37. Nxa6 Rd2+ 38. Ke1 Rxg2 39. Rc5 Rg3 40. Rxb5 Rxe3+ 41. Kd2 Rxa3 42. Rb6+ Kg7 43. Nc5 Rxh3 44. Nxe4 fxe4 45. Rb7+ Kf6 46. Rb5 Rf3 0-1 

Robatsch (modern) defence B06/02
KF 6  

Myers, Hugh S. (ID)
Buckendorf, Glen Jr. (ID)

Idaho Closed Championship (04)
Boise (ID), 1990.??.??


1. e4 g6 2. f4 d6 3. Nf3 Bg7 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. c3 Nf6 7. Nbd2 e5 8. d5 Bxf3 9. Bxf3 Ne7 10. fxe5 dxe5 11. Nc4 O-O 12. O-O Ne8 13. Qe2 Nd6 14. Nxd6 cxd6 15. Bg4 h5 16. Bh3 Kh7 17. g4 hxg4 18. Qxg4 Ng8 19. Bg5 f6 20. Qh4+ Nh6 21. Bxh6 Bxh6 22. Bf5 gxf5 23. Rxf5 Rg8+ 24. Kh1 Rg6 25. Raf1 Qb6 26. Rxf6 Rag8 27. Rf7+ R8g7 28. Rxg7+ Rxg7 29. Qf6 Qe3 30. Qf5+ Rg6 31. Qf7+ Rg7 32. Qf5+ 1/2-1/2 

French: Labourdonnais variation B23/03
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Roland, Jeffrey T. (ID)

Idaho Closed Championship (05)
Boise (ID), 1990.??.??


1. e4 e6 2. f4 c5 3. Nc3 a6 4. Nf3 Nc6 5. d3 d6 6. Be2 b5 7. O-O b4 8. Nb1 Nf6 9. e5 dxe5 10. fxe5 Nxe5 11. Bf4 Nxf3+ 12. Bxf3 Qd4+ 13. Kh1 Ra7 14. c3 Qd8 15. Bb8 Re7 16. Be5 Ra7 1/2-1/2


Game(s) in PGN