Scandinavian defence B01
SD 3  

Nolan, Christie (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed 98 (1)
Twinn Falls (ID), 1998.02.14


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Nxd5 4. Nc3 Nxc3 5. bxc3 Nc6 6. Bb5 Bd7 7. O-O e6 8. a4 Bd6 9. g3 O-O 10. Nd4 Nxd4 11. cxd4 c6 12. Be2 c5 13. Ba3 Qc7 14. c3 cxd4 15. cxd4 Bc6 16. Bf3 Bxa3 17. Rxa3 Qd6 18. Rc3 Rac8 19. Bxc6 Rxc6 20. Rxc6 bxc6 21. Qa1 Rd8 22. a5 Qxd4 23. Qxd4 Rxd4 24. Rc1 Kf8 25. Rxc6 Rd7 26. Rc8+ Ke7 27. Rc2 Kf6 28. Kg2 g5 29. Kf3 h5 30. Ke3 Rd5 31. Ra2 a6 32. h3 Kg6 33. Ra4 f5 34. h4 f4+ 35. Ke2 gxh4 36. gxh4 Kf5 37. f3 e5 38. d3 Ke6 39. Kd2 Kd6 40. Kc3 Kc5 41. Rb4 Rxd3+ 42. Kxd3 Kxb4 43. Ke4 Kxa5 44. Kxe5 Kb5 45. Kxf4 a5 46. Kg5 a4 47. f4 a3 48. f5 a2 49. Kxh5 a1=Q 50. Kg6 Qg1+ 51. Kf7 Qg4 52. f6 Qxh4 53. Ke6 Qe4+ 54. Kf7 Kc6 55. Kg7 Qg4+ 56. Kf8 Qc8+ 57. Kg7 Qg4+ 58. Kf8 Qg6 59. Ke7 Qg5 60. Ke6 Qg8+ 61. f7 Qf8 62. Kf6 Kd6 0-1 

Robatsch (modern) defence B06
KF 6  

Parsons, Larry (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed 98 (2)
Twinn Falls (ID), 1998.02.14


1. e4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Be2 d6 4. O-O Nf6 5. Nc3 O-O 6. d3 a6 7. a4 c5 8. Ne1 Nc6 9. f4 Rb8 10. Nf3 b5 11. axb5 axb5 12. d4 b4 13. e5 bxc3 14. exf6 cxb2 15. Bxb2 Bxf6 16. Bc3 cxd4 17. Bxd4 Nxd4 18. Nxd4 Qb6 19. c3 e5 20. Rb1 Qxb1 21. Qxb1 Rxb1 22. Rxb1 exd4 23. c4 Bf5 24. Rd1 Rc8 25. g4 Be6 26. g5 Bg7 27. Rc1 h6 28. h4 Rc5 29. Rb1 hxg5 30. hxg5 1-0 

Dutch (with c4 & Nc3) A85
HD 5  

Reynolds, Duane (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed 98 (3)
Twinn Falls (ID), 1998.02.15


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4. Nf3 d5 5. cxd5 exd5 6. Ne5 Be7 7. Bf4 O-O 8. e3 c6 9. Bd3 Be6 10. Qc2 Ne4 11. f3 Nxc3 12. Qxc3 Nd7 13. O-O Nxe5 14. Bxe5 Bd6 15. f4 Rc8 16. Qe1 Bxe5 17. fxe5 Qe7 18. b4 b6 19. a3 c5 20. Rf3 c4 21. Bc2 g6 22. Qg3 Qg7 23. Raf1 Rc7 24. Qf2 Rcf7 25. Qh4 g5 26. Qh5 Qg6 27. Rh3 Kg7 28. g4 Qxh5 29. Rxh5 h6 30. gxf5 Bxf5 31. Bxf5 Rxf5 32. Rxf5 Rxf5 33. Kg2 c3 34. Rh3 c2 35. Rf3 Rxf3 36. Kxf3 c1=Q 37. Kg4 Qxa3 38. Kf5 Qd3+ 39. Ke6 Qe4 40. Ke7 a5 41. bxa5 bxa5 42. e6 a4 43. Ke8 Qxe6+ 0-1 

Caro-Kann: advance variation B12
CK 4  

Myers, Hugh S. (ID)
Keelan, Tom (ID)

Idaho Closed 98 (4)
Twinn Falls (ID), 1991.02.15


1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Bd3 Bxd3 5. Qxd3 e6 6. Nf3 Nd7 7. O-O h6 8. b3 Ne7 9. Ba3 Nf5 10. Bxf8 Nxf8 11. Nbd2 b5 12. c4 a6 13. c5 Ng6 14. a4 Nf4 15. Qc2 Ne2+ 16. Kh1 Nexd4 17. Qd3 Nxf3 18. Nxf3 O-O 19. axb5 axb5 20. b4 Qc7 21. g4 Ne7 22. h4 g6 23. Qd2 Kg7 24. Rxa8 Rxa8 25. h5 g5 26. Re1 Rh8 27. Nd4 Rf8 28. f4 Qc8 29. fxg5 Rh8 30. Qf4 hxg5 31. Qxg5+ Kf8 32. Rf1 Qd7 33. Qf6 Rh7 34. Nxe6+ Ke8 35. Ng7+ Kd8 36. e6 fxe6 37. Nxe6+ Kc8 38. Ra1 Kb7 39. Qf8 Nc8 40. Qf5 Rh8 41. Rf1 Ka7 42. Ra1+ Kb7 43. Rf1 1/2-1/2 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Kazanchev, Greg (ID)

Idaho Closed 98 (5)
Twinn Falls (ID), 1998.02.16


1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 Nc6 4. Be2 d5 5. e5 Bd7 6. O-O Qb6 7. d3 f6 8. Kh1 Be7 9. c3 h6 10. Nh4 O-O-O 11. Nf3 g5 12. exf6 Bxf6 13. fxg5 hxg5 14. Bxg5 Bxg5 15. Nxg5 Qc7 16. Nh3 Nge7 17. Na3 a6 18. Bg4 Ne5 19. Qe2 Rdg8 20. Bf3 Nxf3 21. Rxf3 d4 22. Nc4 Bc6 23. Qxe6+ Kb8 24. Raf1 Bxf3 25. Rxf3 Rg6 26. Qe5 Qxe5 27. Nxe5 Re6 28. Nd7+ Ka7 29. Nxc5 Re1+ 30. Ng1 Rh5 31. cxd4 Nf5 32. Nb3 Rb1 33. g4 Rg5 34. h3 Nh4 35. Rf2 1/2-1/2 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Buckendorf, Glen Jr. (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Closed 98 (6)
Twinn Falls (ID), 1998.02.16


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 5. c4 e6 6. dxe6 Bb4+ 7. Bd2 Bxd2+ 8. Qxd2 O-O 9. exf7+ Rxf7 10. Nc3 Nc6 11. O-O-O Rd7 12. Nge2 a6 13. g4 Bg6 14. g5 Ne8 15. Nf4 b5 16. Bh3 Re7 17. Ncd5 1-0


Game(s) in PGN