French: exchange, Blackburne variation C00/04
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Haynes R (??)

Idaho Open (01)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd5 4. d4 Bd6 5. Be2 Nf6 6. O-O h6 7. Re1 O-O 8. Bd2 Bf5 9. Ne5 c5 10. c3 Qb6 11. Qc1 cxd4 12. cxd4 Rc8 13. Bc3 Ng4 14. Qd1 Bxe5 15. Rf1 Nxh2 0-1 

Two knights defence: Ulvestad variation C57/05
KP 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Henderson Michael (ID)

Idaho Open (02)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 b5 6. Qe2 bxc4 7. dxc6 Bd6 8. Qxc4 O-O 9. Nc3 h6 10. Nge4 Be6 11. Qd3 Bf5 12. Qf3 Be6 13. Nxf6+ gxf6 14. d3 Kh7 15. Qh5 Rh8 16. Bxh6 Kg8 17. Qh4 Rh7 18. Ne4 Be7 19. Qg3+ Kh8 20. Bd2 Qd5 21. Bb4 Bxb4+ 22. c3 0-1 

Scandinavian gambit B01/01
SD 3  

Hansen Dennis (UT)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Open (03)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. Nf3 Bg4 5. d3 e5 6. Be2 cxd5 7. cxd5 e4 8. Ng5 Bxe2 9. Qxe2 Qxd5 10. Nc3 Bb4 11. Bd2 Qxd3 12. Rg1 Nc6 13. Rh1 Nd4 14. Qxd3 exd3 15. O-O-O O-O 16. Nge4 Rac8 17. Nxf6+ gxf6 18. b3 Bxc3 19. Bxc3 Ne2+ 20. Kb2 b5 21. Bxf6 1-0 

French: exchange, Blackburne variation C00/04
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Porter Thomas (ID)

Idaho Open (03)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd5 4. d4 Nf6 5. Be2 Nc6 6. c3 Bd6 7. Bg5 h6 8. Bh4 g5 9. Bg3 Be6 10. Nbd2 Qe7 11. Ne5 Bxe5 12. dxe5 Nd7 13. Nf3 h5 14. h3 O-O-O 15. Qd2 g4 16. hxg4 hxg4 17. Rxh8 Rxh8 18. Nh2 Ndxe5 19. O-O-O Qc5 20. Qf4 f5 21. Kb1 Qa5 22. a3 Qb6 23. f3 Ng6 24. Qg5 Nce7 25. fxg4 Rf8 26. gxf5 Bxf5+ 27. Kc1 Qb3 28. Bg4 Qc2# 0-1 

Guatemala defence B00/07
VO 3  

Palmeri Ralph (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Open (04)
Boise (ID), 1982.??.??


1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 e6 4. Nf3 Nf6 5. Nbd2 d5 6. e5 Nfd7 7. O-O Be7 8. c3 O-O 9. Re1 c5 10. Nf1 Nc6 11. Bf4 Rc8 12. Rc1 cxd4 13. Nxd4 Bg5 14. Qh5 h6 15. Bxg5 Qxg5 16. Qxg5 hxg5 17. Nxc6 Bxc6 18. Re3 Rce8 19. Rce1 Nc5 20. Bb1 Bd7 21. Rh3 f6 22. Bh7+ Kf7 23. Bc2 Rh8 24. Rg3 Na4 25. b3 Nc5 26. Nd2 Rh4 27. Ree3 Bc6 28. Nf3 Rf4 29. Nd4 Bb7 30. Bd1 Ne4 31. Rgf3 fxe5 32. Nb5 a6 33. Rxf4+ exf4 34. Rxe4 dxe4 35. Nd6+ Ke7 36. Nxb7 Rc8 37. Be2 Rxc3 38. Bxa6 Rc1+ 39. Bf1 Kd7 40. g3 f3 41. b4 Kc7 42. Na5 bxa5 43. bxa5 g4 44. a6 Kb6 45. a3 Ka7 46. a4 g6 47. a5 g5 48. h4 gxh3 0-1


Game(s) in PGN