Dutch defense A81
HD 1-12  

Roland, Jeffrey T
Myers, Hugh S. (ID)

ICA January Quads #1 (1)
Boise, ID, 2007.01.18


1. d4 f5 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. Nf3 Nf6 5. c4 c6 6. cxd5 exd5 7. O-O Be7 8. Nc3 O-O 9. a3 Ne4 10. Ne5 Nd7 11. Nxd7 Bxd7 12. f3 Ng5 13. h4 Nf7 14. e4 dxe4 15. fxe4 fxe4 16. Qb3 Qc8 17. Bxe4 Be6 18. d5 Bh3 19. dxc6 bxc6 20. Bxh7+ Kxh7 21. Rxf7 Bc5+ 22. Kh2 Qg4 23. Bf4 Rxf7 24. Qxf7 Rf8 25. Qc7 Rf6 26. Re1 Bf2 27. Ne4 Rxf4 28. Ng5+ Kh6 29. Qxf4 Qxf4 30. gxf4 Bxe1 31. Kxh3 Bd2 32. b3 Bxf4 1/2-1/2 

Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Vellotti, Daniel J
Myers, Hugh S. (ID)

ICA January Quads #1 (2)
Boise, ID, 2007.01.10


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Nf3 Bf5 5. Bc4 c6 6. O-O Qc7 7. Re1 Nd7 8. Nc3 Nxc3 9. bxc3 Bg6 10. Ng5 h6 11. Nf3 O-O-O 12. a4 e6 13. Qe2 Bh5 14. Ba3 Nf6 15. Reb1 g5 16. Ba6 Bxf3 17. gxf3 Nd5 18. Rxb7 Qxb7 19. Bxb7+ Kxb7 20. Rb1+ Kc7 21. Qe5+ Bd6 22. Bxd6+ Rxd6 23. Qxh8 Rd8 24. Rb7+ Kc8 25. Rb8+ Kxb8 26. Qxd8+ Kb7 27. c4 Nf4 28. h4 f5 29. Kf1 Nh3 30. Qd7+ Kb6 31. Qxe6 gxh4 32. d5 Ng5 33. Qxc6+ Ka5 34. Qb5# 1-0 

KGA: Abbazia defence (classical defence, modern defence) C36
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Fucsko, Janos

ICA January Quads #1 (3)
Boise, ID, 2007.01.17


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 d5 4. e5 Be7 5. d4 Bh4+ 6. Ke2 Bg4 7. Bxf4 Nc6 8. c3 Qd7 9. Nbd2 O-O-O 10. g3 Be7 11. h3 Bh5 12. g4 Bg6 13. Kf2 h5 14. g5 f6 15. h4 Bf5 16. Rg1 Bg4 17. Qe1 Re8 18. Bb5 a6 19. Bxc6 Qxc6 20. Nh2 fxg5 21. Bxg5 Bxg5 22. hxg5 Qe6 23. Nxg4 Qf5+ 24. Ke2 hxg4 25. Kd1 Qxg5 26. Qg3 Nh6 27. Rc1 Nf5 28. Nf3 Ne3+ 29. Ke2 gxf3+ 30. Qxf3 Rh2+ 31. Kd3 Ng2 32. Rcf1 Qg6+ 33. Qf5+ Qxf5+ 34. Rxf5 Rh3+ 35. Ke2 Rg3 36. Rf7 Nf4+ 37. Kf2 Rxg1 38. Kxg1 Nh5 39. Kg2 Kd8 40. Kh3 Re7 41. Rf8+ Kd7 42. Kg4 g6 43. Kg5 Re6 44. Rf7+ Kc6 45. a4 Ng3 46. Rf3 Ne4+ 47. Kg4 g5 48. b3 Rh6 49. Kf5 Rh8 50. c4 Rf8+ 51. Kg4 Rxf3 52. Kxf3 Nd2+ 53. Kg4 dxc4 54. bxc4 Nxc4 55. Kxg5 b5 56. axb5+ axb5 57. Kf6 b4 58. e6 Nd6 59. Ke5 b3 60. d5+ Kc5 0-1


Game(s) in PGN