King's gambit C30
KP 10  

Myers, Hugh S. (ID)
Patterson, Randall

Magic Valley Chess Club Championship (1)
Twinn Falls (ID), 1998.03.14


1. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 Bg4 4. fxe5 dxe5 5. Bc4 Nf6 6. O-O Bc5+ 7. Kh1 Bxf3 8. Qxf3 h6 9. Nc3 c6 10. d3 Qe7 11. a3 Nbd7 12. Nd1 Nb6 13. Ba2 O-O-O 14. b4 Bd4 15. c3 Qd6 16. cxd4 Na4 17. Qf5+ Rd7 18. dxe5 Qxd3 19. Nb2 Nxb2 20. Bxb2 Nxe4 21. Bb1 Qd2 22. Bxe4 Qxb2 23. Rad1 Rhd8 24. Rxd7 Rxd7 25. Rd1 Kc7 26. Qxd7+ Kb6 27. Qd4+ 1-0 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Colin, Les (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Magic Valley Chess Club Championship (2)
Twinn Falls (ID), 1998.03.14


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. Nf3 Qxd5 5. Nc3 Bxf3 6. Nxd5 Bxd1 7. Nxc7+ Kd8 8. Nxa8 Bxc2 9. Bf4 Nd5 10. Bxb8 e6 11. Rc1 Bb4+ 12. Ke2 Ba4 13. Bxa7 Bb5+ 14. Kd1 Ba4+ 15. b3 Bc6 16. Rc4 Nc3+ 17. Kc2 Nd5 18. Nb6 Ba3 19. Nxd5 exd5 20. Rc3 Re8 21. Bb6+ Kd7 22. Re3 Ra8 23. Bd3 g6 24. Kb1 Bb4 25. Bc5 Bd2 26. Re7+ 1-0 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Hazen, Richard (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Magic Valley Chess Club Championship (4)
Twinn Falls (ID), 1998.03.15


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. Be2 Bxe2 5. Qxe2 Qxd5 6. Nf3 Nc6 7. c3 O-O-O 8. O-O Qh5 9. h3 h6 10. Be3 g5 11. g4 Qg6 12. Nbd2 h5 13. Nxg5 hxg4 14. f3 gxh3 15. Qh2 Bh6 16. f4 Nd5 17. Rae1 f6 18. Kh1 fxg5 19. fxg5 Bg7 20. Nf3 Rdf8 21. Rf2 Qd3 22. Rd2 Qc4 23. Rf2 Nxe3 24. Rxe3 Qd5 25. Kg1 Kb8 26. b3 e5 27. Nxe5 Rxf2 28. Kxf2 Nxe5 29. Rxh3 Ng4+ 30. Kg1 Nxh2 31. Rxh2 Qxg5+ 32. Kf1 Rxh2 33. Ke1 Qg1+ 0-1 

Pirc defence B07
PU 1-16  

Myers, Hugh S. (ID)
McClellan Earl (ID)

Magic Valley Chess Club Championship (5)
Twinn Falls (ID), 1998.03.15


1. e4 d6 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 e5 4. Be2 g6 5. O-O Bg7 6. d3 O-O 7. Bg5 Nbd7 8. Nd5 b6 9. Qd2 Bb7 10. Nxf6+ Nxf6 11. h3 Re8 12. Nh2 Qd7 13. Bg4 Qc6 14. c4 Nxg4 15. Nxg4 f5 16. Nf6+ Bxf6 17. Bxf6 fxe4 18. Qh6 Qd7 19. h4 exd3 20. Qg5 Be4 21. f4 Qf5 22. fxe5 Qxg5 23. hxg5 dxe5 24. Rad1 c5 25. Rd2 Rac8 26. Re1 Bf5 27. Rxe5 Rxe5 28. Bxe5 Re8 29. Bc3 Re3 30. Kf2 Re4 31. Kf3 Rxc4 32. a3 Rg4 33. Rxd3 Rxg2 34. Rd8+ Kf7 35. Kxg2 Ke6 36. Rh8 1-0


Game(s) in PGN