Scandinavian (centre counter) defence B01/01
SD 1-16  

Christian Richard (??)
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (01)
Las Vegas (NV), 1984.??.??


1. e4 d5 2. e5 g6 3. d4 Bg7 4. h3 e6 5. Nf3 Ne7 6. Bd3 Nd7 7. Nc3 a6 8. Bf4 c5 9. b3 cxd4 10. Ne2 Qc7 11. O-O Nc6 12. a3 Ndxe5 13. Ng5 h6 14. Nxe6 Bxe6 15. Ng3 Qd7 16. Qe2 O-O 17. Nh5 Nxd3 18. cxd3 Rae8 19. Qf3 Bf5 20. Bxh6 gxh5 21. Bxg7 Kxg7 22. Qxh5 Rh8 23. Qg5+ Bg6 24. f4 Qf5 25. Qg4 Qxg4 26. hxg4 Bxd3 27. Rfc1 Rh4 28. Re1 Rxe1+ 29. Rxe1 Rxg4 30. g3 Rxg3+ 31. Kf2 Rh3 32. Rg1+ Kf6 33. Kg2 Bf5 34. Rd1 Rxb3 35. Ra1 d3 36. Kf2 Rb2+ 37. Ke3 Re2+ 38. Kf3 Be4+ 39. Kg3 d2 40. Kg4 Re1 0-1 

Sicilian: closed B23/02
SI 44  

Myers, Hugh S. (ID)
Joiner Robert (??)

National Open (02)
Las Vegas (NV), 1984.??.??


1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. d3 Nc6 6. Be2 e6 7. O-O Nge7 8. Qe1 O-O 9. Qh4 Rb8 10. Ng5 h6 11. Nf3 Kh7 12. g4 b5 13. Ng5+ Kg8 14. Nh3 b4 15. Nb1 Nd4 16. Bd1 a5 17. f5 exf5 18. Bxh6 f6 19. Bxg7 Kxg7 20. gxf5 g5 21. Nxg5 fxg5 22. Qxg5+ Kh8 23. Qh6+ Kg8 24. Rf4 Bxf5 25. exf5 Ndxf5 26. Rg4+ Kf7 27. Qh5+ Ke6 28. Re4+ Kd7 29. Bg4 Kc7 30. Bxf5 Nxf5 31. Nd2 Rg8+ 32. Kh1 Ng3+ 0-1 

QGD: Marshall defence D06/01
VO 13  

Fries (??)
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (03)
Las Vegas (NV), 1984.??.??


1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. cxd5 Nxd5 4. e4 Nb6 5. Be3 e5 6. d5 c6 7. Nc3 Bb4 8. Qb3 Bxc3+ 9. Qxc3 O-O 10. Rd1 cxd5 11. Bxb6 Qxb6 12. Rxd5 Nc6 13. Nf3 f6 14. Bc4 Kh8 15. O-O Bg4 16. Rfd1 Rac8 17. Rb5 Qc7 18. Bd5 Bxf3 19. gxf3 Nd4 20. Qxc7 Rxc7 21. Rxb7 Rxb7 22. Bxb7 Rb8 23. Bd5 Rxb2 24. Kg2 Ne2 25. Bb3 Nd4 26. Rc1 h5 27. Rc8+ Kh7 28. Bg8+ Kh6 29. Bf7 Kh7 30. Ra8 Rb7 31. Bxh5 Ne6 32. Bg4 Nf4+ 33. Kg3 Ne2+ 34. Kh3 Nf4+ 35. Kg3 Ne2+ 36. Kh4 g5+ 37. Kh3 Nf4+ 1/2-1/2 

Sicilian: Grand Prix attack, Schofman variation B23/07
SI 44-45  

Myers, Hugh S. (ID)
Maglalang Raymond (??)

National Open (04)
Las Vegas (NV), 1984.??.??


1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 d6 5. d3 Bg7 6. Be2 e6 7. O-O Nf6 8. Qe1 Qc7 9. Bd1 a6 10. Nd5 Nxd5 11. exd5 Ne7 12. dxe6 Bxe6 13. Ng5 Qd7 14. Qe2 O-O 15. Re1 Nf5 16. Nxe6 fxe6 17. Qxe6+ Qxe6 18. Rxe6 Rae8 19. Rxe8 Rxe8 20. Kf1 Bd4 21. Bf3 b5 22. c3 Bf6 23. g3 Kf8 24. Bd2 Re7 25. Kf2 1/2-1/2 

QGD Slav D30/08
VO 13  

Macias J (??)
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (05)
Las Vegas (NV), 1984.??.??


1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nf3 e6 4. e3 Be7 5. Bd3 O-O 6. O-O Nc6 7. a3 dxc4 8. Bxc4 Bd6 9. b4 e5 10. d5 Ne7 11. Nc3 e4 12. Ne1 Bg4 13. f3 exf3 14. Nxf3 Be5 15. Bb2 a6 16. Qe1 Bxf3 17. Rxf3 Ng6 18. Rd1 Re8 19. g3 Ne4 20. d6 Bxc3 21. Bxf7+ Kh8 22. Bxc3 Rf8 23. Bxg6 hxg6 24. Rxf8+ Qxf8 25. dxc7 1-0


Game(s) in PGN