Caro-Kann defence B10
CK 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Arce, John

National Open (01)
Las Vegas (NV), 1997.04.11


1. e4 c6 2. f4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. d4 c5 6. Bb5+ Nc6 7. Bxc6+ bxc6 8. c3 Qb6 9. Qa4 Bd3 10. Qd1 Ba6 11. b3 Nh6 12. Ba3 Nf5 13. dxc5 Bxc5 14. Bxc5 Qxc5 15. Nd4 Ne7 16. b4 Qb6 17. Nb3 Qe3+ 0-1 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Whitacre, Frederic
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (02)
Las Vegas (NV), 1997.04.11


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 b5 5. Bb3 c5 6. dxc6 Bxc6 7. Nf3 e6 8. O-O Bc5 9. c3 O-O 10. d4 Bd6 11. Bg5 Nbd7 12. Nbd2 Qc7 13. Bh4 Ne4 14. Nxe4 Bxe4 15. Bg3 Qc6 16. Bxd6 Qxd6 17. Qe2 Qc6 18. Ne1 Nf6 19. f3 Bd5 20. Bxd5 Nxd5 21. Nd3 a6 22. f4 f6 23. Nc5 Rae8 24. Rae1 Rf7 25. Qg4 f5 26. Qf3 Rf6 27. Re5 Rg6 28. Rf2 Qc8 29. g3 Qd8 30. Kh1 Nc7 31. Rfe2 Rh6 32. Qc6 Qc8 33. Nb7 Re7 34. Nd6 Qa8 35. Qxa8+ Nxa8 36. Nxf5 1-0 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Vest, Elvis C.

National Open (03)
Las Vegas (NV), 1997.04.12


1. e4 c5 2. f4 d6 3. Nf3 Nc6 4. Bb5 Bd7 5. O-O e6 6. d3 Be7 7. Qe1 a6 8. Ba4 b5 9. Bb3 Qb8 10. a3 a5 11. a4 b4 12. Qg3 g6 13. f5 exf5 14. exf5 Bxf5 15. Bg5 Bf8 16. Nbd2 h6 17. Bd5 Qc7 18. Rae1+ Nge7 19. Bxe7 Nxe7 20. Bxa8 Be6 21. Nh4 Bg7 22. Be4 O-O 23. Nc4 Bd4+ 24. Kh1 Nc8 25. Nxg6 Re8 26. Nf4+ Bg7 27. Nh5 Kf8 28. Qxg7+ 1-0 

English: Anglo-Dutch defence A10/08
HD 14  

Nightingale, David
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (04)
Las Vegas (NV), 1997.04.12


1. c4 f5 2. Nc3 Nf6 3. g3 e6 4. Bg2 Be7 5. d3 c6 6. e4 fxe4 7. dxe4 O-O 8. e5 Ne8 9. Nh3 d5 10. exd6 Nxd6 11. b3 Qa5 12. Bd2 Qe5+ 13. Qe2 Bf6 14. Rd1 Nf5 15. Qxe5 Bxe5 16. O-O Nd4 17. Rfe1 Bf6 18. Ne4 e5 19. Nhg5 Bg4 20. f3 Bh5 21. g4 Bg6 22. Bc3 Bxg5 23. Nxg5 h6 24. Bxd4 exd4 25. Ne6 Re8 26. Nc7 Rxe1+ 27. Rxe1 d3 28. Rd1 Na6 29. Nxa8 Nb4 30. f4 Nc2 31. f5 1-0 

KGA: Fischer defence C34
KP 10  

Myers, Hugh S. (ID)
Linnehan, David M.

National Open (05)
Las Vegas (NV), 1997.04.13


1. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 exf4 4. Bc4 Be6 5. Bxe6 fxe6 6. d4 d5 7. exd5 Qxd5 8. O-O Bd6 9. Nc3 Qh5 10. Re1 Ne7 11. Ne4 e5 12. Nxd6+ cxd6 13. dxe5 d5 14. c4 O-O 15. cxd5 Nd7 16. b3 Rae8 17. Ba3 Rf5 18. Bxe7 Nxe5 19. Nxe5 Qxd1 20. Raxd1 Rxe7 21. Nf3 Rxe1+ 22. Nxe1 Kf7 23. Nf3 Ke7 24. d6+ Kd7 25. Kf2 Rc5 26. Rd2 g5 27. h3 h5 28. a4 g4 29. hxg4 hxg4 30. b4 Rh5 31. Ng1 f3 32. Kg3 Rf5 33. gxf3 gxf3 34. Nxf3 Rf8 35. Ne5+ Ke6 36. d7 Rd8 37. Kf4 Rf8+ 38. Ke4 Rd8 39. Rc2 Ke7 40. Rc8 a6 41. a5 b6 42. axb6 a5 43. bxa5 1-0 

Dutch defence A90
HD 1-12  

Ensey Charles H.
Myers, Hugh S. (ID)

National Open (06)
Las Vegas (NV), 1997.04.13


1. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. c4 c6 5. Nf3 d5 6. Nbd2 Bd6 7. O-O O-O 8. Ne5 Nbd7 9. f4 Bxe5 10. dxe5 Ng4 11. Qb3 Nc5 12. Qf3 Ne4 13. Nxe4 dxe4 14. Qc3 Qb6+ 15. c5 Qc7 16. h3 Nh6 17. Be3 Rd8 18. Rfd1 Rd5 19. Bd4 Bd7 20. e3 Rd8 21. Bf1 b5 22. cxb6 axb6 23. b4 b5 24. a4 Rc8 25. Rdc1 Qb7 26. Bc5 Be8 27. a5 Bh5 28. a6 Qf7 29. Kf2 Rcd8 30. Bd4 Qg6 31. a7 Ng4+ 32. hxg4 Qxg4 33. Bg2 Qe2+ 34. Kg1 Bf3 35. Rc2 Qd3 36. Bxf3 Rxd4 37. exd4 Qxf3 38. Qxf3 1-0


Game(s) in PGN