Dutch with c4 & Nc3 A91
HD 5  

Downes John
Myers, Hugh S. (ID)

Ladder Games (Slow) (1)
Boise (ID), 1992.??.??


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4. g3 Be7 5. Bg2 c6 6. Nf3 d5 7. cxd5 cxd5 8. Ne5 Nc6 9. Bf4 Bd7 10. O-O Nh5 11. e3 Nxf4 12. exf4 Nxe5 13. fxe5 g5 14. a3 a6 15. Rc1 Rc8 16. Rc2 b5 17. b4 Qb6 18. Qd3 Rc4 19. Kh1 O-O 20. Rd1 Rfc8 21. Nxd5 Qd8 22. Rxc4 bxc4 23. Nxe7+ Qxe7 24. Qc3 Ba4 25. Rd2 Bb3 26. d5 Rd8 27. dxe6 Rxd2 28. Qxd2 Ba4 29. Qd4 Bb3 1-0 

Petrov Three Knights game C42
RG 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Douglas Kurt P

May Quads (1)
Boise (ID), 1992.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Bb4 4. d3 d5 5. exd5 Nxd5 6. Bd2 Nxc3 7. bxc3 Bd6 8. Be2 O-O 9. O-O Nc6 10. Re1 b6 11. Bf1 Bb7 12. Ng5 h6 13. Ne4 Be7 14. Qh5 f5 15. Ng3 Qe8 16. Qh3 f4 17. Ne4 Bc8 18. Qf3 h5 19. h3 g5 20. Qd1 g4 21. hxg4 hxg4 22. Be2 Qh5 23. g3 f3 24. Bf1 Kg7 0-1 

Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Pentico Christopher
Myers, Hugh S. (ID)

May Quads (2)
Boise (ID), 1992.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. c4 Nb6 5. Nf3 Nc6 6. h3 e6 7. Be3 Bb4+ 8. Bd2 Bxd2+ 9. Qxd2 O-O 10. Bd3 Qf6 11. Qg5 Qxg5 12. Nxg5 h6 13. Nf3 Nb4 14. Kd2 Na4 15. a3 Nxd3 16. Kxd3 Nxb2+ 17. Kc3 Na4+ 18. Kb3 Nb6 19. Nc3 c6 20. c5 Nd7 21. Ne5 Nxe5 22. dxe5 b6 23. cxb6 axb6 24. Na4 Ra6 25. f4 Bb7 26. Rhg1 Rfa8 27. Nc3 Ra5 28. a4 b5 29. Kb4 bxa4 30. Rxa4 c5+ 31. Kb3 Bd5+ 32. Ka3 Rxa4+ 33. Nxa4 Bc6 34. Kb3 Rxa4 35. Rd1 Rb4+ 36. Kc3 Bd5 37. g3 Rb3+ 38. Kc2 Rxg3 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack B23
SI 44-45  

Myers, Hugh S. (ID)
Mc Garvey James H

May Quads (3)
Boise (ID), 1992.??.??


1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. d3 e6 6. Be2 Nge7 7. O-O O-O 8. Qe1 d5 9. e5 h5 10. h3 Nf5 11. g4 hxg4 12. hxg4 Nfd4 13. Bd1 f6 14. exf6 Bxf6 15. g5 Nxf3+ 16. Bxf3 Bd4+ 17. Kg2 Kf7 18. Nb5 Bg7 19. c3 a6 20. Na3 Bd7 21. Nc2 Rh8 22. Rh1 Rxh1 23. Qxh1 Qh8 24. Bd2 Ne7 25. Bg4 Bc6 26. Qxh8 Rxh8 27. d4 b5 28. Re1 Nf5 29. Bxf5 exf5 30. Be3 Bf8 31. Kg3 1/2-1/2 

French: Labourdonnais variation C00
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Yehezkely Uriel

Boise Club Championship (1.9)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 e6 2. f4 c6 3. Nf3 d5 4. e5 Be7 5. Be2 Bh4+ 6. g3 Be7 7. O-O Nd7 8. d4 c5 9. c3 Nh6 10. Bd3 Qb6 11. Bc2 f5 12. exf6 Nxf6 13. h3 Bd7 14. Ne5 O-O-O 15. b3 Rhf8 16. a4 a5 17. Ba3 Nf5 18. Bxf5 exf5 19. Kg2 Ne4 20. Qc2 Qc7 21. Rc1 Bd6 22. Nd2 b6 23. Qd3 Bxe5 24. dxe5 Qc6 25. Nxe4 dxe4 26. Qe3 Be6 27. b4 Rd3 28. Qe2 e3+ 29. Kg1 Bc4 30. bxc5 0-1 

Scandinavian (centre counter) defence B01
SD 1-16  

Miller Bart
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (2.18)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 d5 2. d4 dxe4 3. c4 g6 4. Nc3 f5 5. Nge2 Bg7 6. Bf4 Nc6 7. Nb5 Nb4 8. Nec3 Na6 9. Nd5 c6 10. Ndc7+ Kf8 11. Nxa6 cxb5 12. Nc7 Bxd4 13. Nxb5 Bxf2+ 14. Kxf2 Qxd1 15. Rxd1 Kf7 16. Nc7 Rb8 17. Be5 Nf6 18. Nd5 Ra8 19. Nc7 Rb8 20. c5 e6 21. Nxe6 Bxe6 22. Bxb8 Rxb8 23. b3 Ng4+ 24. Ke2 Rc8 25. h3 Ne5 26. Rc1 h5 27. Ke3 Bd5 28. Be2 Kf6 29. h4 Nc6 30. Rcd1 Ke5 31. g3 Nb4 32. Rd2 Rxc5 33. Bd1 Rc3+ 34. Ke2 e3 35. Rxd5+ Nxd5 36. Kf3 Rd3 37. Be2 Rd2 38. a4 Kd4 39. Rc1 Nc3 40. Re1 Nxe2 41. Rxe2 Rxe2 42. Kxe2 a5 0-1 

French: Labourdonnais variation C00
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Gallivan Ryan

Boise Club Championship (3.28)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 e6 2. f4 b6 3. Nf3 Bb7 4. d3 Nc6 5. Be2 d5 6. e5 Qd7 7. d4 Nge7 8. O-O Nf5 9. c3 O-O-O 10. b4 Be7 11. a4 f6 12. b5 Na5 13. Bd3 fxe5 14. Nxe5 Qe8 15. Bc2 Nc4 16. Bxf5 exf5 17. Qd3 Na5 18. Qxf5+ Kb8 19. Nd2 c5 20. Ndf3 cxd4 21. cxd4 Bf6 22. Ba3 Bxe5 23. Nxe5 Nc4 24. Rfe1 Nxe5 25. Rxe5 Qd7 26. Rc1 Qxf5 27. Rxf5 g6 28. Rf7 Rc8 29. Bd6+ Ka8 30. Rcc7 Rxc7 31. Rxc7 a6 32. Be5 Rc8 33. Kf2 Rxc7 34. Bxc7 axb5 35. axb5 Ka7 36. g4 Ba6 37. bxa6 Kxa6 38. f5 gxf5 39. gxf5 1-0 

Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Donohue Douglas A
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (4.38)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. c4 Nb6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O N8d7 9. Re1 Nf6 10. Bf4 a6 11. Qc2 Bd7 12. Rad1 Bb4 13. a3 Bxc3 14. Qxc3 Ne4 15. Qe3 Nf6 16. Ne5 c6 17. Bg5 Qe7 18. Qb3 Qd8 19. Nxd7 Nbxd7 20. Qxb7 Qc8 21. Qxc8 Rfxc8 22. Bf3 a5 23. d5 exd5 24. cxd5 cxd5 25. Bxd5 Nxd5 26. Rxd5 Nb6 27. Rd4 f6 28. Bf4 Kf7 29. Red1 Rc2 30. b3 Rb2 31. R4d3 Re8 32. Be3 Re6 33. g3 a4 34. Bxb6 Rxb6 35. b4 Re6 36. R1d2 Re1+ 37. Kg2 Reb1 38. Rxb2 Rxb2 39. Kf3 Rb3 40. Ke4 Ke6 41. Rxb3 axb3 42. Kd3 1-0 

Ruy Lopez: old Steinitz defense C62
RL 2  

Jameson Brett
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Club Championship (5.50)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bd7 6. Nxc6 bxc6 7. Ba4 Nf6 8. Nc3 Be7 9. Qd3 O-O 10. Bb3 Re8 11. O-O Ng4 12. f4 d5 13. Qf3 Bc5+ 14. Kh1 Nxh2 15. Qh5 Nxf1 16. Ne2 g6 17. Qh6 Rxe4 18. f5 Rh4+ 0-1 

Robatsch (modern) defense B06
KF 6  

Myers, Hugh S. (ID)
Marshall Quay

Idaho Open (2)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 g6 2. f4 Bg7 3. Nf3 d6 4. Be2 Nc6 5. O-O e5 6. fxe5 Nxe5 7. d4 Nxf3+ 8. Bxf3 Ne7 9. c3 O-O 10. Be3 Nc6 11. Nd2 Bd7 12. Qc2 Qe7 13. Rae1 a6 14. Be2 Rae8 15. Bd3 Qd8 16. Nf3 b5 17. b4 Bg4 18. Ng5 Qd7 19. Qd2 f6 20. Nf3 d5 21. exd5 Qxd5 22. a3 Re7 23. Bb1 Be6 24. Bf2 Kh8 25. Be4 Qd7 26. Bg3 Bc4 27. Bxc6 Rxe1 28. Rxe1 Qxc6 29. Re7 Re8 30. Qe3 Rxe7 31. Qxe7 Qe6 32. Qxe6 Bxe6 33. Bxc7 Bh6 34. Bg3 Bc1 35. Be1 Bf4 36. Bd2 Bd6 37. Kf2 g5 38. g3 h6 39. Ne1 Bc4 40. Ng2 Kg7 41. Ne3 Kg6 42. Nxc4 bxc4 43. Kf3 Kf5 44. g4+ Ke6 45. h3 f5 46. Bc1 Bc7 47. a4 f4 48. Ke4 Kd6 49. Bd2 Ke6 50. Be1 Kd6 51. Bf2 f3 52. Kxf3 Kd5 53. h4 Bb6 54. hxg5 hxg5 55. Be3 Bd8 56. b5 axb5 57. axb5 Ba5 58. Bd2 Bd8 59. b6 Bxb6 60. Bxg5 Ke6 61. Ke4 Ba5 62. d5+ Kd6 63. Bf6 Bb6 64. g5 Kd7 65. g6 Ke8 66. d6 Bc5 67. Kd5 Ba3 68. Ke6 Kf8 69. Bd4 1-0 

Scandinavian gambit B13
SD 3  

Maguire James H
Myers, Hugh S. (ID)

Idaho Open (3)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 cxd5 5. d4 Nc6 6. Nf3 Bg4 7. Be2 e6 8. O-O Be7 9. Re1 O-O 10. a3 Bxf3 11. Bxf3 dxc4 12. Be3 Nd5 13. Nxd5 exd5 14. Rb1 b5 15. b4 a5 16. Re2 axb4 17. axb4 Ra4 18. g3 Bxb4 19. Kg2 Re8 20. Rc2 Na5 21. Rxb4 Rxb4 22. Bd2 Ra4 23. Bxa5 Rxa5 24. Qb1 Re7 25. Qb4 Rb7 26. Re2 Ra8 27. Re5 Rd7 28. Qxb5 Ra5 29. Qc6 g6 30. Bxd5 Raxd5 31. Rxd5 Rxd5 32. Qxc4 Rxd4 33. Qe2 Qd5+ 34. Kh3 Qf5+ 35. Kg2 Qe4+ 36. Qf3 Qxf3+ 37. Kxf3 f5 38. Ke3 Ra4 39. f4 h5 40. h4 Kf7 41. Kf3 Ra3+ 42. Kf2 Ke6 43. Kg2 Kd5 44. Kf2 Ke4 45. Kg2 Ke3 46. Kh2 Kf2 47. Kh3 Rxg3+ 48. Kh2 Ra3 49. Kh1 Rh3# 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Reynolds Garrett

Idaho Open (4)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 d5 4. e5 f6 5. Be2 Nc6 6. O-O Qc7 7. Bb5 Bd7 8. Bxc6 Bxc6 9. d3 d4 10. Nbd2 Ne7 11. Re1 Bd5 12. c4 dxc3 13. bxc3 O-O-O 14. Ba3 Nc6 15. Qc2 Qd7 16. d4 cxd4 17. Bxf8 Rdxf8 18. cxd4 Kb8 19. Rec1 Rc8 20. Qa4 Rhd8 21. exf6 gxf6 22. Nb3 Bxf3 23. gxf3 a6 24. Rab1 Nxd4 25. Rxc8+ Kxc8 26. Qc4+ Nc6 27. Re1 e5 28. fxe5 fxe5 29. Kf2 Kb8 30. Qh4 Re8 31. Re2 Rg8 32. Qh6 Qg7 33. Qxg7 Rxg7 34. Ke3 Kc7 35. Ke4 b6 36. Nc1 Rf7 37. Nd3 Rd7 38. Rc2 Re7 39. Nb4 Re6 40. Nxc6 Rxc6 41. Rxc6+ Kxc6 42. Kxe5 Kd7 43. Kd5 h5 44. h4 Ke7 45. Kc6 Kf6 46. Kxb6 Kf5 47. Kxa6 Kf4 48. a4 Kxf3 49. a5 Kg4 50. Kb6 Kxh4 51. a6 Kg3 52. a7 h4 53. a8=Q Kh2 54. Qg8 h3 55. Qg4 Kh1 56. Qxh3+ Kg1 57. Kc5 Kf2 58. Kd4 Ke2 59. Qe3+ Kf1 60. Qd2 Kg1 61. Ke3 Kh1 62. Kf3 Kg1 63. Qg2# 1-0 

Evans gambit C52
IG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Pentico Christopher A

May Quads, Quad #3 (1.2)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bxb4 5. c3 Ba5 6. Qb3 Qe7 7. d3 h6 8. O-O Bb6 9. Ba3 d6 10. Bb5 Bd7 11. Bxc6 Bxc6 12. Nbd2 Nf6 13. Nc4 Bc5 14. Bxc5 dxc5 15. Ncxe5 O-O 16. Ng6 Qe6 17. Nxf8 Qxb3 18. axb3 Kxf8 19. Ne5 Be8 20. f3 Nd7 21. Nxd7+ Bxd7 22. Rf2 a6 23. Rfa2 Bc8 24. Rd2 Rb8 25. d4 cxd4 26. Rxd4 Be6 27. b4 g6 28. g4 Rc8 29. Rad1 Kg7 30. Rd8 Bb3 31. R1d2 Be6 32. Kf2 c6 33. Rxc8 Bxc8 34. Rd8 Be6 35. Rb8 Bc4 36. Rxb7 Bb5 37. Ke3 Kf6 38. Kd4 Be2 39. Ke3 Bb5 40. Rb6 Kg7 41. h4 g5 42. hxg5 hxg5 43. f4 f6 44. f5 Kf7 45. Kd4 Be2 46. Rxc6 Bxg4 47. Rxa6 Be2 48. Ra7+ Kg8 49. c4 g4 50. b5 g3 51. b6 g2 52. Ra8+ Kg7 53. b7 g1=Q+ 54. Kd5 Bxc4+ 55. Kxc4 Qc1+ 1/2-1/2 

Dutch defense A84
HD 14  

Mc Clory, Charles
Myers, Hugh S. (ID)

May Quads, Quad #3 (2.1)
Boise (ID), 1994.??.??


1. c4 f5 2. d4 Nf6 3. e3 e6 4. Be2 Be7 5. Bh5+ g6 6. Be2 O-O 7. Nf3 c6 8. O-O d5 9. h3 Kg7 10. b3 h6 11. Bb2 Qe8 12. Nbd2 Nbd7 13. Ne5 Bd6 14. f4 Rg8 15. Rc1 Kh7 16. Ndf3 Ne4 17. Qe1 g5 18. Nxd7 Bxd7 19. Ne5 g4 20. hxg4 Bxe5 21. dxe5 fxg4 22. Qh4 Qg6 23. Bd3 Raf8 24. g3 Rf7 25. Qh2 Rf5 26. Qg2 Rh5 27. Rc2 Rh3 28. Rd2 Be8 29. cxd5 cxd5 30. Bxe4 dxe4 31. Rd6 Qf5 32. Rc1 Bc6 33. b4 a6 34. a4 Bxa4 35. Ba1 Bc6 36. Bd4 h5 37. Bb6 h4 38. gxh4 g3 39. Rcxc6 bxc6 40. Rd7+ Kh6 41. Bd8 Rh2 42. Bg5+ Kh5 43. Qxg3 Rb2 44. Ra7 Rb8 45. Bf6 Rb1+ 46. Kf2 Rb2+ 47. Ke1 1/2-1/2 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Mc Clure Eugene

May Quads, Quad #3 (3.2)
Boise (ID), 1994.??.??


1. e4 c5 2. f4 d6 3. Nf3 Nc6 4. Be2 Bg4 5. d3 e6 6. c3 Bxf3 7. Bxf3 Qb6 8. Nd2 Be7 9. O-O c4+ 10. d4 Na5 11. Kh1 Qb5 12. Rb1 Nf6 13. Qe2 a6 14. Qf2 d5 15. e5 Nd7 16. Be2 Qb6 17. b3 cxb3 18. axb3 Qc7 19. b4 Nc4 20. Bxc4 dxc4 21. Qg3 g6 22. Ne4 O-O-O 23. Nc5 Nxc5 24. bxc5 Qc6 25. Rb6 Qd5 26. Ba3 Rd7 27. Rfb1 Rc7 28. Qf2 Kd7 29. Qc2 Rb8 30. Qa4+ Kd8 31. Rxa6 Qd7 32. Qxc4 Rc6 33. Ra7 Ke8 34. Qb5 Rc7 35. Qd3 Bxc5 36. Bxc5 Rxc5 37. Rb6 Rc6 38. Rb5 Rxc3 39. Qxc3 Qxb5 40. Ra1 Qd7 41. Qb4 Rd8 42. Rd1 Rc8 43. h3 b5 44. g3 Rc4 45. Qb3 Qd5+ 46. Kh2 b4 47. Qa4+ Kf8 48. Qa7 Rc2+ 0-1 

Sicilian: Grand Prix attack B21
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Burton John

Boise Vs. Reno Match (1)
Winnemucca (NV), 1994.??.??


1. e4 c5 2. f4 d6 3. Nf3 Nc6 4. Be2 g6 5. O-O Bg7 6. d3 e6 7. c3 Nf6 8. Qe1 O-O 9. h3 Ne8 10. Nh2 b5 11. g4 f5 12. g5 b4 13. exf5 exf5 14. Bf3 d5 15. a3 Nc7 16. Bd2 Re8 17. Qg3 Ba6 18. c4 Bxb2 19. Ra2 Bd4+ 20. Kh1 b3 21. Rb2 Bxb2 22. Nc3 d4 23. Nd5 Nxd5 24. Bxd5+ Kh8 25. Bxc6 Re7 26. Nf3 Rc8 27. Re1 Rxc6 28. Ne5 Rce6 29. Nf7+ Rxf7 30. Rxe6 Bb7+ 31. Kg1 Bc8 32. Re5 Bc3 33. Qe1 Bxd2 34. Re8+ Rf8 35. Rxd8 Be3+ 36. Kf1 Rxd8 37. Qa5 Re8 38. Qxc5 b2 39. Qb5 Bc1 40. Qxe8+ Kg7 41. Qe7+ Kg8 42. Qd8+ Kg7 43. Qc7+ Kf8 44. Qxc8+ Kf7 45. Qb7+ Ke8 46. a4 a5 47. c5 1-0 

Ruy Lopez: Berlin defense, 4.O-O, d6 C66
RL 2  

Burton John
Myers, Hugh S. (ID)

Boise Vs. Reno Match (2)
Winnemucca (NV), 1994.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Nf6 5. Bxc6+ bxc6 6. Re1 Be7 7. d4 Bg4 8. dxe5 Bxf3 9. Qxf3 dxe5 10. Rd1 Qc8 11. Nd2 Qg4 12. Qxg4 Nxg4 13. h3 Nf6 14. b3 Rd8 15. Bb2 Nd7 16. Nc4 f6 17. Na5 c5 18. Nc6 Ra8 19. Nxe7 Kxe7 20. Ba3 Ke6 21. Rd2 Nb6 22. Bxc5 Rhd8 23. Rad1 Rxd2 24. Rxd2 Nd7 25. Be3 a5 26. c4 c5 27. Rd5 Rc8 28. f3 g5 29. Bd2 Ra8 30. g3 a4 31. b4 cxb4 32. Bxb4 Rb8 33. Rd6+ Ke7 34. Ra6+ Ke8 35. Rxa4 Nb6 36. Ra7 Nxc4 37. a3 h5 38. Rh7 Rb6 39. Rxh5 Ra6 40. h4 gxh4 41. Rxh4 Nxa3 42. Bxa3 Rxa3 43. Kg2 Kf7 44. g4 Ra2+ 45. Kg3 Kg6 46. Rh2 Ra1 47. Rh8 Kg7 48. Rh3 Kg6 49. Kh4 Rg1 50. Rh2 Rf1 51. Kg3 Ra1 52. Rh8 Kg7 53. Rh5 Kg6 54. Rf5 Kf7 55. f4 Ra3+ 56. Kh4 exf4 57. Rxf4 Ra5 58. Rf5 Ra1 59. e5 Rh1+ 60. Kg3 Rg1+ 61. Kf2 Rxg4 62. Rxf6+ Ke7 63. Kf3 Ra4 64. Rd6 Rb4 65. Ke3 Rh4 66. Rf6 Ra4 67. Rf4 Ra1 68. Ke4 Ra4+ 69. Kf5 Ra1 70. Rf3 Rg1 71. Rf4 Rg8 72. Ra4 Rf8+ 73. Ke4 Rf1 74. Ra7+ Ke6 75. Ra6+ Ke7 1/2-1/2


Game(s) in PGN