Reti-Dutch A04
HD 13  

Keelan, Tom (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Southern Idaho Open (01)
Twin Falls (ID), 1997.07.19


1. Nf3 f5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Bb4 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 O-O 7. Bg5 c6 8. g3 d5 9. e3 Qa5 10. Qb3 Ne4 11. Be7 Re8 12. Bb4 Qd8 13. a4 Nd7 14. Nd2 Nxd2 15. Kxd2 a6 16. Be2 Nf6 17. Kc2 Bd7 18. f3 dxc4 19. Bxc4 b5 20. Bd3 Kh8 21. a5 Nd5 22. Kd2 e5 23. Bc5 e4 24. c4 Nf6 25. Be2 Be6 26. f4 Ng4 27. Qb4 Rb8 28. Bb6 Qd7 29. c5 Nf6 30. h4 Nd5 31. Qb2 Re7 32. h5 Kg8 33. Rag1 Rf8 34. Rh4 Rf6 35. g4 fxg4 36. Bxg4 Rh6 37. Bxe6+ Qxe6 38. Bd8 Kf8 39. Bxe7+ Nxe7 40. d5 Qxd5+ 41. Ke1 Nf5 42. Rg5 Qxc5 43. Rh3 Kf7 44. Rhg3 Rf6 45. Qb3+ Qd5 46. Qxd5+ cxd5 47. Rg1 g6 48. h6 Rc6 49. Kd2 Rc4 50. Rxf5+ gxf5 51. Rg7+ Kf6 52. Rxh7 Kg6 53. Rh8 Rc7 54. Ra8 Rc6 55. Rh8 b4 56. Rb8 Rc3 57. Rb6+ Kh7 58. Rxa6 Rd3+ 59. Kc2 Rxe3 60. Rb6 Ra3 61. a6 d4 62. Rxb4 Rxa6 63. Rxd4 0-1 

Caro-Kann: advance variation B12
CK 4  

Myers, Hugh S. (ID)
Dizdarevic, Rizah (ID)

Southern Idaho Open (02)
Twin Falls (ID), 1997.07.19


1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Bd3 Bxd3 5. Qxd3 e6 6. Ne2 Qb6 7. O-O c5 8. c3 Nc6 9. Nd2 Nge7 10. Nf3 Ng6 11. Rb1 Be7 12. Be3 O-O 13. Kh1 Rac8 14. Nf4 Nxf4 15. Bxf4 cxd4 16. Nxd4 Nxd4 17. cxd4 Rc4 18. Be3 Rfc8 19. f4 g6 20. g4 Rc2 21. Rf2 Qc6 22. Rxc2 Qxc2 23. Qxc2 Rxc2 24. a3 Re2 25. Bg1 Bh4 26. b4 Ra2 27. Rb3 b5 28. Be3 Bf2 29. f5 Bxe3 30. Rxe3 gxf5 31. gxf5 exf5 32. e6 fxe6 33. Rxe6 Rd2 34. Re5 Rxd4 35. Rxf5 Rd2 36. Kg1 Kg7 37. h4 Kg6 38. Rg5+ Kf6 39. Rh5 Rd3 40. Kf2 Ke6 41. Rxh7 Rxa3 42. Rh6+ Ke5 43. h5 d4 44. Rh8 Kd5 45. Rd8+ Kc4 46. h6 Rh3 47. Rd7 Rxh6 48. Rxa7 Kxb4 0-1 

Dutch A80
HD 1-12  

Landgraver, Chuck (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Southern Idaho Open (03)
Twin Falls (ID), 1997.07.19


1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. c3 d5 5. Nbd2 Bd6 6. Be2 O-O 7. O-O Nc6 8. c4 dxc4 9. Nxc4 Qe7 10. Nce5 Bxe5 11. Nxe5 Nxe5 12. dxe5 Nd7 13. f4 b6 14. b3 Bb7 15. Bb2 Rad8 16. Qc2 c5 17. Rad1 Nb8 18. Rxd8 Rxd8 19. Rd1 Rxd1+ 20. Qxd1 Qd7 21. Qd6 Qxd6 22. exd6 a6 23. Kf2 b5 24. Be5 Bd5 25. g3 Kf7 26. Ke1 g6 27. Kd2 Ke8 28. Kc3 Kd7 29. Bf1 Nc6 30. Be2 Na7 31. Bf1 Nc8 32. Be2 Nxd6 33. Bxd6 Kxd6 34. a3 Kc6 35. Bf1 a5 36. Be2 b4+ 37. axb4 cxb4+ 38. Kc2 Kd6 39. Bb5 e5 40. Be2 h6 41. h4 exf4 42. gxf4 Kc5 43. Bf1 Bc6 44. Be2 a4 45. bxa4 Bxa4+ 46. Kb2 Bc6 47. Bd1 Bd5 48. Be2 Kd6 49. Bd3 Ke7 50. Bc2 Kf6 51. Bb3 Bxb3 52. Kxb3 g5 53. fxg5+ hxg5 54. hxg5+ Kxg5 55. Kxb4 Kf6 56. Kc3 Ke5 57. Kd3 Kd5 58. Kd2 Ke4 59. Ke2 Kd5 60. e4+ fxe4 61. Ke3 Ke5 62. Ke2 Kd4 63. Kd2 e3+ 64. Ke2 Ke4 65. Ke1 Kd3 66. Kd1 e2+ 67. Ke1 Ke3 1/2-1/2 

Scandinavian defence B01
SD 3  

Lawlor, Brian (ID)
Myers, Hugh S. (ID)

Southern Idaho Open (04)
Twin Falls (ID), 1997.07.20


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bc4 Nxd5 4. Qf3 Nf6 5. Qb3 e6 6. Nf3 Be7 7. O-O O-O 8. d4 Nc6 9. c3 Na5 10. Qa4 Nxc4 11. Qxc4 a6 12. Ne5 b5 13. Qe2 Bb7 14. f4 Qd5 15. Be3 c5 16. Nd2 cxd4 17. Bxd4 Bc5 18. Nb3 Bxd4+ 19. Nxd4 Rfd8 20. Ndf3 Ne4 21. Qe3 Rac8 22. h3 f6 23. Ng4 Qd3 24. Qb6 Qd5 25. Rfd1 Qc5+ 26. Qxc5 Nxc5 27. Kf2 Nd3+ 28. Ke3 Nxb2 29. Rdc1 Rd3+ 30. Ke2 Bxf3+ 31. gxf3 Rcxc3 32. Rg1 Rc2+ 33. Ke1 Kf7 34. Nf2 Rxf3 35. Rg2 Nd3+ 36. Nxd3 Rxg2 37. Kd1 Rxd3+ 0-1 

KGA: Cunningham, Euwe defence C35
KG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Hartwell, T. C. (ID)

Southern Idaho Open (05)
Twin Falls (ID), 1997.07.20


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Be7 4. Bc4 Nf6 5. e5 Ne4 6. O-O Bc5+ 7. d4 Be7 8. Bxf4 d5 9. exd6 Nxd6 10. Bb3 O-O 11. Nc3 Bg4 12. Qd2 Nd7 13. Rf2 Nf6 14. Re1 Nf5 15. Be5 Bxf3 16. Rxf3 Nh4 17. Rff1 Ng6 18. Qe2 Nxe5 19. dxe5 Nd7 20. e6 Nc5 21. exf7+ Kh8 22. Qxe7 Nxb3 23. Qxd8 Raxd8 24. axb3 g6 25. Re7 Kg7 26. Rxc7 Rd2 27. Ne4 Re2 28. Nd6 1-0


Game(s) in PGN