French: Labourdonnais variation C00/01
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Shultz J.(??)

Western States Open (01)
Reno (NV), 1991.??.??


1. e4 e6 2. f4 d5 3. e5 c5 4. Nf3 Nc6 5. Be2 Nh6 6. O-O Nf5 7. c3 Be7 8. d3 O-O 9. g4 Nh4 10. Nbd2 Qb6 11. Nxh4 c4+ 12. d4 Bxh4 13. Nf3 Be7 14. Qe1 f6 15. Qg3 Qd8 16. Bd2 g5 17. h4 fxe5 18. hxg5 exd4 19. cxd4 Bd6 20. Kg2 Rf7 21. Rh1 Qc7 22. Ne5 Rg7 23. Bc3 b5 24. a3 Ne7 25. Rh5 Ng6 26. Rah1 Nf8 27. Bd1 a5 28. Bc2 b4 29. g6 Bxe5 30. gxh7+ Kh8 31. fxe5 bxc3 32. Qxc3 Rxg4+ 33. Kf1 Qf7+ 34. Ke2 Rg2+ 35. Kd1 Ng6 36. Rh6 Bb7 37. Qh3 Rg5 38. Rf1 Qg7 39. Rf6 Nf8 40. Rf1 Rg4 41. Rhf6 Rxd4+ 42. Kc1 Rg4 43. Qxg4 Qxg4 44. Rxf8+ Rxf8 45. Rxf8+ 1-0 

Bird's opening: Swiss gambit A02/09
Unknown  

Slavens E (??)
Myers, Hugh S. (ID)

Western States Open (02)
Reno (NV), 1991.??.??


1. f4 f5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Be2 Be7 5. b3 O-O 6. Bb2 d6 7. O-O Qe8 8. a4 h6 9. Na3 a6 10. c4 Bd7 11. Nc2 c5 12. h3 Nc6 13. Nh2 Ne4 14. Qe1 Qg6 15. Rf3 Bf6 16. Bxf6 Nxf6 17. d4 cxd4 18. Nxd4 Nxd4 19. exd4 Ne4 20. d5 exd5 21. cxd5 Qf6 22. Rd1 Rac8 23. Bc4 b5 24. axb5 axb5 25. Bf1 Rc7 26. Re3 Rfc8 27. g4 Rc3 28. gxf5 Rxe3 29. Qxe3 Bxf5 30. Ng4 Qg6 31. Kh2 Rc2+ 32. Be2 h5 0-1 

French: Labourdonnais variation C00/01
FR 1  

Myers, Hugh S. (ID)
Ottman T.(??)

Western States Open (03)
Reno (NV), 1991.??.??


1. e4 e6 2. f4 d5 3. e5 f6 4. d4 c5 5. Nf3 cxd4 6. Qxd4 a6 7. exf6 gxf6 8. Be3 Nc6 9. Qd1 Bd6 10. Bd3 Nge7 11. c3 Qc7 12. g3 Bd7 13. Nbd2 O-O-O 14. Qc2 Kb8 15. b4 e5 16. fxe5 Nxe5 17. Bd4 N7c6 18. Rc1 Nxd4 19. Nxd4 Ng4 20. Nf1 Rde8+ 21. Be2 Ne3 22. Nxe3 Rxe3 23. Rf1 Rhe8 24. Rxf6 Bg4 25. Rf2 Bxg3 26. hxg3 Qxg3 27. Qd2 Bh3 28. Qd1 Qg1+ 29. Kd2 Qxf2 30. Rc2 Qf4 31. Ke1 0-1 

Dutch (with c4 & Nc3) A85/07
HD 5  

Keatinger Adrian (??)
Myers, Hugh S. (ID)

Western States Open (04)
Reno (NV), 1991.??.??


1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 4. Bg5 Be7 5. Nf3 d6 6. Qc2 O-O 7. g3 c6 8. Bg2 d5 9. Bxf6 Bxf6 10. O-O Nd7 11. Rfe1 g5 12. cxd5 cxd5 13. e3 a6 14. Na4 b5 15. Nc5 Nxc5 16. dxc5 Ra7 17. Nd4 Rc7 18. b4 Qe7 19. a4 Bd7 20. a5 Qg7 21. Rad1 h5 22. Nxe6 Bxe6 23. Bxd5 Bxd5 24. Rxd5 f4 25. Qb3 Kh8 1/2-1/2 

Sicilian: Grand Prix attack B21/01
SI 43  

Myers, Hugh S. (ID)
Dickson Robert (??)

Western States Open (05)
Reno (NV), 1991.??.??


1. e4 c5 2. f4 b6 3. Nf3 Bb7 4. d3 e6 5. Be2 d5 6. e5 Nc6 7. O-O Nh6 8. Qe1 Nf5 9. c3 Be7 10. Bd1 Kd7 11. Na3 a6 12. Nc2 Qg8 13. g4 Nh6 14. Qg3 f5 15. g5 Nf7 16. d4 g6 17. Be3 c4 18. b4 b5 19. a4 Qd8 20. a5 Qc7 21. h4 Rag8 22. Rf2 Qd8 23. Rh2 h5 24. Bd2 Qc7 25. Nfe1 Rh7 26. Bf3 Ncd8 27. Ne3 Nh8 28. N1c2 Re8 29. Re1 Bf8 30. Rhe2 Bc6 31. Qg2 Qb7 32. Na3 Rhe7 33. Nf1 Qa8 34. Nc2 Qb7 35. Ng3 Kc8 36. Qh1 Rh7 37. Rh2 Qf7 38. Qg2 Qb7 39. Qe2 1/2-1/2


Game(s) in PGN