Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Hochron, David
Myers, Hugh S. (ID)

Western States Open (1)
Reno (NV), 1994.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Be7 7. Bd3 O-O 8. O-O c6 9. Re1 Nbd7 10. Bf4 b6 11. Ne5 Bb7 12. Ne4 c5 13. dxc5 Nxc5 14. Nxc5 Bxc5 15. Be2 Ne4 16. Nd3 Qe7 17. Bf3 f5 18. Nxc5 bxc5 19. Bxe4 fxe4 20. Bd6 Rad8 21. Bxe7 Rxd1 22. Raxd1 1-0 

Evans gambit C52
IG 2  

Myers, Hugh S. (ID)
Wang, Philip

Western States Open (3)
Reno (NV), 1994.??.??


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 Bxb4 5. c3 Ba5 6. Qb3 Qe7 7. d3 h6 8. O-O Nf6 9. Nh4 d6 10. Nd2 Bb6 11. Bb5 Nxe4 12. Nxe4 Qxh4 13. Be3 Bd7 14. Qc4 Qe7 15. f4 O-O 16. Ng3 d5 This game score cannot be recovered. 0-1 

Scandinavian: Marshall variation B01
SD 3  

Mitchell, Mika
Myers, Hugh S. (ID)

Western States Open (4)
Reno (NV), 1994.??.??


1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Nf3 Bg4 5. c4 Nf6 6. Be2 e6 7. Nc3 Be7 8. h3 Bxf3 9. Bxf3 c6 10. O-O O-O 11. Be3 Nbd7 12. Qe2 Re8 13. g4 h6 14. Rad1 Nh7 15. Bg2 Bf6 16. f4 Nb6 17. Ne4 Qe7 18. b3 Rad8 19. Rd2 Bh4 20. Rfd1 f5 21. Nf2 g5 22. Nd3 Nd7 23. Ne5 Nxe5 24. dxe5 a6 25. gxf5 exf5 26. Bb6 Rxd2 27. Qxd2 gxf4 28. Qxf4 Bg5 29. Qxf5 Qxe5 30. Qxe5 Rxe5 31. Rd7 Re7 32. Rxe7 Bxe7 33. Be4 Nf6 34. Bf5 Ne8 35. c5 Bf6 36. Kg2 Bd4 37. Bc8 Nd6 38. cxd6 Bxb6 39. Bxb7 c5 40. Bxa6 Kf7 41. Bc4+ Kf6 42. Kf3 Ke5 43. d7 Bd8 44. Ke3 Bg5+ 45. Kd3 Kd6 46. Bb5 Kc7 47. Kc4 Be7 48. Kd5 Kb6 49. Ke6 Bh4 50. a4 1-0 

King's pawn opening B00
Unknown  

Myers, Hugh S. (ID)
Antolin, D.

Western States Open (6)
Reno (NV), 1994.??.??


1. e4 Black did not appear for this game. 1-0


Game(s) in PGN